Czasopisma

  • Głos Nauczycielski - największy i najlepiej poinformowany tygodnik społeczno-oświatowy w Polsce. Jego odbiorcą jest najlepiej wykształcona grupa zawodowa w Polsce. Czytelnicy „Głosu" to ludzie dynamiczni, kreatywni, doskonalący nieustannie swoje kwalifikacje zawodowe. Tygodnik jest skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli, kadry oświatowej oraz samorządu terytorialnego.
  • Małżeństwo i rodzina - niezależny kwartalnik naukowy dla osób, które profesjonalnie zajmują się rodziną
  • Niebieska linia - dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy
  • Ortograffiti Program Edukacyjno-terapeutyczny - program pracy z dzieckiem rekomendowany przez polskie towarzystwo dyslektyczne
  • Remedium - profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego
  • Świat problemów - miesięcznik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień
Joomla templates by Joomlashine