Dni otwarte

15.03.2014 r. - Sześciolatek u progu szkoły podstawowej

Temat dnia - Sześciolatek u progu szkoły podstawowej.

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci w godzinach 9:00 - 16:00

Plan spotkań dnia otwartego:

Godziny  Temat spotkania  Osoba prowadząca 
9:00 - 12:00

Wstępna ocena dojrzalości szklnej

psycholog
  Beata Wójcicka
12:00 - 16:00 Wstępna ocena dojrzaosci szkolnej psycholog
 Iwona Tyczyńska
9:00 - 12:00 Jak styl ukształtowania się lateralizacji wpływa na technikę pisania i czytania – badanie i porada pedagog
Lidia Wielądek
9:00 - 12:00 Tematyczne zabawy ruchowe dla dzieci w sali do terapii ruchowej

socjolog
- Aneta Żurawska

9:30 - 11:30 "Warsztaty dla rodziców dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej" - prezentacja multimedialna dla rodziców

logopeda
 Magdalena Bartosiewicz-Żegota
psycholog
- Sylwia Wysocka

11:30 - 13:30 Dyskusja rodziców po prezentacji, porady indywidualne specjalistów.

logopeda
Magdalena Bartosiewicz-Żegota
psycholog
- Sylwia Wysocka

10:00 - 12:00 Rozwój fizyczny dziecka – ćwiczenia usprawniające motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową, niwelujące płaskostopie.

pedagog
- Ewa Zarzecka

12:00 - 16:00 Wady wymowy u dziecka w wieku wczesnoszkolnym – porady indywidualne.

logopeda
- Kamil Strzelecki

16.11.2013 r. - Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka przed rozpoczęciem nauki w szkole

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci w godzinach 9:00 - 16:00

Plan spotkań dnia otwartego:

Godziny  Temat spotkania  Osoba prowadząca 
9:00 - 13:00

Jak dbać o odpowiedni rozwój emocjonalny dziecka.
Gry i zabawy wzmacniające odporność psychiczną dziecka.

psycholog
  Beata Wójcicka
12:00 - 16:00 Jak możesz rozwijać
umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej
twojego dziecka?
psycholog
 Iwona Tyczyńska
9:00 - 13:00 Jak możesz rozwijać
zdolności z zakresu percepcji słuchowej dziecka?
psycholog
 Sylwia Wysocka
12:00 - 16:00 Co to jest lateralizacja
i jaki ma wpływ na dalszy rozwój
koordynacji 
twojego dziecka?
pedagog
 Lidia Wielądek
12:00 - 16:00 Rozwój mowy
czy twoje dziecko mówi poprawnie?
logopeda
 Magdalena Bartosiewicz-Żegota
9:00 - 13:00 Przesiewowe badania słuchu
programem komputerowym „Słyszę"

pedagog
 Ewa Zarzecka

Strona 3 z 3

Słowa dają moc

Joomla templates by Joomlashine