Konkurs 2014 r.

„Boże Narodzenie to czas niezwykły, magiczny,
który w naszej pamięci przywołuje wspomnienia pełne ciepła,
emanujące atmosferą radości i miłości.”

Dlatego zapraszamy dzieci i rodziców do spojrzenia na piękno Świąt
poprzez wspólne tworzenie jednego z wielu symboli Bożego Narodzenia

Konkurs 

„Świąteczna Bombka”

2

Tematem pracy plastycznej jest bombka, którą zawiesimy na choince w Poradni

         Celem konkursu jest:

   • Alternatywna forma twórczego wypełnienia czasu wolnego.
   • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.
   • Inspirowanie dzieci do samodzielnego wykonywania ozdób choinkowyc
   • Ukazanie i pielęgnowanie tradycji Bożego Narodzenia
 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia w Poradni.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną bombkę, wykonaną techniką dowolną. Wielkość i waga bombki muszą umożliwić zawieszenie jej na choince. Do wykonanej bombki należy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem.
 4. Bombki należy składać u prowadzących zajęcia dodatkowe do 12 grudnia 2014 r.
 5. Wszystkie prace zostaną zawieszone na choince w Poradni.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia 2014 r.
 7. Oceny bombek dokona jury powołane przez Dyrektora Poradni w Tłuszczu.
 8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz wywieszona w siedzibie Poradni.
 9. Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.1
 10. Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania pokonkursowego.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do wykorzystywania prac, jak również z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Poradnię ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 12. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Słowa dają moc

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine