Konkurs 2016 r.

 „Boże Narodzenie to czas niezwykły, magiczny,
który w naszej pamięci przywołuje wspomnienia pełne ciepła,
emanujące atmosferą radości i miłości.”

 
    
Dlatego wzorem lat ubiegłych, zapraszamy dzieci i rodziców do spojrzenia na piękno Świąt poprzez wspólne tworzenie jednego z wielu symboli Bożego Narodzenia  i zapraszamy do udziału w konkursie :

 

„Świąteczna Kartka”

 

Tym razem tematem pracy plastycznej powinna być kartka, którą chcielibyśmy wręczyć drugiej osobie wraz z życzeniami .

Celem konkursu jest: 

   • Alternatywna forma twórczego wypełnienia czasu wolnego.
   • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.
   • Inspirowanie dzieci do samodzielnego wykonywania symboli świątecznych.
   • Ukazanie i pielęgnowanie tradycji Bożego Narodzenia  
 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia w Poradni.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, wykonaną techniką dowolną. Do wykonanej kartki świąteczenej  należy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem.
 4. Prace należy składać u prowadzących zajęcia  do 16 grudnia 2016 r.
 5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w poczekalni lub w korytarzu  Poradni.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia 2016 r.
 7. Oceny prac dokona jury powołane przez Dyrektora Poradni w Tłuszczu.

 8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz wywieszona w siedzibie Poradni.
 9. Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
 10. Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania pokonkursowego.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do wykorzystywania prac, jak również z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Poradnię ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 12. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

   

 

Słowa dają moc

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine