Kalendarz roku szkolnego

2016/2017

Rozpoczęcie zajęć
dydaktycznych w szkołach
1 września 2016 r. 
Planowane zebrania
Rady 
Pedagogicznej PP-P

26.08. 2016 r. (piątek)
12.09. 2016 r. (poniedziałek)
23.09. 2016 r. (piątek)
26.10. 2016 r. (środa)
08.12. 2016 r. (czwartek)
15.12.2016 r.  (czwartek)
19.01. 2017 r. (czwartek)
09.02. 2017 r. (czwartek) - podsumowanie I semestru
16.03. 2017 r. (czwartek)
10.04. 2017 r. (poniedziałek)
21.06. 2017 r. (środa)
03.07. 2017 r. (poniedziałek godz. 10)
28.08. 2017 r. (poniedziałek godz.10)
Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach
w KO, w powiecie wg potrzeb.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. w szkołach
Dni wolne w poradni: 26 grudnia (poniedziałek)
Ferie zimowe
w szkołach
13 lutego – 26 lutego 2017 r.

(województwo mazowieckie)

Wiosenna przerwa świąteczna 13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r. w szkołach
Dni wolne w poradni: 17 kwietnia 2017 r. (Poniedziałek Wielkanocny)
Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r.
Część matematyczno-przyrodnicza –20 kwietnia 2017 r.
Język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r.
Zakończenie roku szkolnego
dla maturzystów
28 kwietnia 2017 r.
Egzaminy maturalne język polski (pp) - 4 maja 2017 r.
matematyka (pp) - 8 maja 2017 r.
język angielski (pp) –5 maja 2017 r.
Zakończenie roku szkolnego
w szkołach
23 czerwca 2017 r.  
Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

01 listopada 2016 r.(wtorek)
11 listopada 2016 r.(piątek)
06 stycznia 2017 r. (piątek)
01 maja 2017 r. (poniedziałek)
03 maja 2017 r. (środa)
15 czerwca 2017 r.(czwartek)
15 sierpnia 2017 r.(wtorek)
Dni do odpracowania :
2 maja 2017r. – wtorek (odpracowujemy 26 listopada 2016r. - sobota)
16 czerwca 2017r. –piątek (odpracowujemy 8 kwietnia 2017r. - sobota)

Posiedzenia
Zespołów Orzekających

5,19, 26 września 2016 r.
10, 17, 24 października 2016 r.
7,21  listopada 2015 r.
5  grudnia 2016 r.
9  stycznia 2017 r.
6, 20 lutego 2017 r.
13, 27 marca 2017 r.
10,24 kwietnia 2017r.
8, 22 maja 2017 r.
5, 19  czerwca 2017 r.
11,17,24  lipca 2017 r.
7, 14, 21 sierpnia 2017 r.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w poniedziałki  od 1230

Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia
Zespołów Specjalistów
Według planów pracy zespołów specjalistów i wg potrzeb.

Strona 2 z 6

kalenarz

Joomla templates by Joomlashine