28 września 2017 r.

28.09.2017 r. odbyło się w naszej poradni spotkanie dla kadry zarządzającej szkołami/placówkami (Dyrektorów, Wicedyrektorów), specjalistów szkolnych, nowo zatrudnionych nauczycieli oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką.
Podczas spotkania omówiono :

  1. Sprawy organizacyjne: monitoring w zakresie zatrudniania specjalistów szkolnych w placówkach/szkołach.
  2. Zmiany w prawie oświatowym dotyczące zadań Poradni oraz współpracy z Szkołami/Placówkami.
  3. Działalność poradni w roku szkolnym 2016/2017 oraz ofertę Poradni na rok szkolny 2017/2018.
  4. Nowe narzędzia diagnostyczne TROS-KA – pełna i rzetelna diagnoza dzięki współpracy rodziców, nauczycieli i specjalistów z PPP.
  5. Obowiązki specjalistów szkolnych i nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  6. Poradniany projekt edukacyjno-profilaktyczny „Nie dla przemocy wobec dzieci” - kolejna edycja- planowany przebieg działań w roku szkolnym 2017/2018.
  7. Działanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli w bieżącym roku szkolnym.

Słowa dają moc

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine