Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu zaprasza specjalistów szkolnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu zaprasza specjalistów szkolnych
i nauczycieli, w szczególności nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego do udziału
w szkoleniu organizowanym przez specjalistów z poradni.
Temat przewodni spotkania „Jak się zachowywać wobec ucznia/dziecka jąkającego się/z wadą wymowy ?”.
Spotkanie odbędzie się 27.02.2018 roku w godzinach 1300 - 1500
Szczegółowy plan szkolenia:
1. Główne przyczyny wad wymowy u dzieci.
2. Na co powinien zwrócić uwagę nauczyciel wychowania przedszkolnego
    i wczesnoszkolnego - jąkanie.
3. Zabawy i formy stymulacji rozwoju mowy u dzieci.
4. Sprawy różne, konsultacje z pracownikami Poradni.

Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe konieczne jest wcześniejsze
potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 26.02.2018 roku - ilość miejsc ograniczona.
Organizator przewiduje zaświadczenia dla uczestników szkolenia.

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia:
Pedagog - Anna Kintop

Prowadzący szkolenie:
Logopeda/neurologopeda - Magdalena Bartosiewicz-Żegota
Logopeda - Anna Mazurkiewicz-Dulińska

Słowa dają moc

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine