Szkolenia, prelekcje, spotkania dla rodziców

Propozycje spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Lp.     Temat  Adresaci  Czas trwania Osoby odpowiedzialne za realizację
1.

Lęki wieku dziecięcego.
Czyli, o czym powinien
pamiętać
 każdy rodzic\opiekun małego dziecka.

Rodzice
i opiekunowie dzieci w wieku
od 0 do 6 roku życia
90 - 120 minut

Psycholog
S. Wysocka
I. Tyczyńska

2. Rozwój mowy dziecka – przedstawienie etapów rozwoju mowy oraz
prezentacja ćwiczeń stymulujących ten rozwój.
Rodzice
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
ok. 90 minut Logopeda
M. Bartosiewicz     -Żegota
3. Wpływ sposobi karmienia dziecka na rozwój jwgo mowy.  Rodzice dzieci od 3 roku życia W zalezności od potrzeb grupy Logopeda
A. Mazurkiewicz
    -Dulińska
4.

„Jak nie zwariować wychowując dzieci?" Zajęcia dla rodziców w oparciu o teorię Jaspera Julla.

 Rodzice dzieci w różnym wieku

prelekcja
90 minut

Psycholog
M. Żabicka

5.

Wspieranie rozwoju dziecka w oparciu o bajkoterapię

 Rodzice

Warsztaty
120 minut 

Psycholog
S. Wysocka

6.

Depresja i samookaleczanie się – Kiedy zmiany z zachowaniu dziecka są niepokojące?


Rodzice 

60 minut

Psycholog
I. Tyczyńska

7. Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni. Rodzice dzieci
w różnym wieku.
120 minut

Pedagog
L. Wielądek
Psycholog
I. Tyczyńska

8. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
i nauczycieli.
Rodzice i wychowawcy dzieci w różnym wieku 10 spotkań po 3 godziny zegarowe

Psycholog
B. Wójcicka
Psycholog
I. Tyczyńska

9. Warsztaty „ Rodzeństwo bez rywalizacji" Rodzice i wychowawcy dzieci w różnym wieku 10 spotkań po 3 godziny zegarowe

Psycholog
B. Wójcicka
Psycholog
I. Tyczyńska

10. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym z wybiórczością pokarmową. NOWOŚĆ Dzieci i ich opiekunowie. 6x45
3 grupy przez cały rok

Pedagog
M. Żabicka
Logopeda
M. Bartosiewicz-        Żegota

 

Konsultacje indywidualne możliwe są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W każdym przypadku
gwarantujemy pełną dyskrecję.

W skrócie

Konsultacja

Konsultacje dla rodziców oraz
nauczycieli i innych specjalitów
szkolnych odbywają się zgodnie
harmonogramem pracy
zatrudnionych w naszej Poradni specjalistów.

Konsultacja jest punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych lub terapeutycznych.

Podczas wstępnej konsultacji
pracownik poradni
– psycholog, pedagog, logopeda –
zdobywa podstawową wiedzę na temat problemu i pomoga wytyczyć kierunek dalszego postępowania.

Diagnoza

Określa indywidualne potrzeby
rozwojowe 
i edukacyjne
w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania. Zadaniem diagnozy jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania ucznia.

Terapia

Terapia to system zaplanowanych oddziaływań skierowanych do osób mających wszelkiego rodzaju zaburzenia.

Słowa dają moc

dokumenty

artykuly

Joomla templates by Joomlashine