Aktualności

Podsumowanie konkursu świątecznego 2018

               W dniu 11 grudnia 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Światecznego, którego motywem przewodnim był tym razem -  „Anioł”.

Na konkurs zostało dostarczonych wiele pięknych Aniołów, dlatego Komisja Konkursowa w składzie: Pani Anna Kintop oraz Pani Karolina Korycka miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się przyznać wszystkim dzieciom pierwsze miejsce.

Uczestnikom  składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w Konkursie Świątecznym - „Anioł”.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe na uroczystym spotkaniu pokonkursowym, które odbyło się w 19 grudnia 2018 r.

       

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie w grudniu 2019 r.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych

logo sdriwZapraszamy rodziców na kolejne edycje warsztatów  prowadzonych  w poradni według
programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

Cele programu:
Budowanie prawidłowych relacji rodziców z dziećmi i ich znaczenie w wychowaniu. Inne spojrzenie na relacje z dzieckiemdostrzeganie jego potrzeb i właściwie na nie reagowanie. Pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat stosowanych metod wychowawczych oraz pomoc w dostrzeżeniu i zakwestionowaniu niektórych  stereotypów czy mitów wychowawczych.

Cykl zajęć składa się z 10 cotygodniowych spotkań trwających 3 godziny.
Spotkania odbywają się w małych grupach - nie większych niż 15 osób.

rodzina-sdriwÓsma edycja I cyklu  czyli "Warsztatów umiejętności wychowawczych"  zakończyła   się 12 grudnia 2018 r. zajęcia odbywały się w każdy wtorek od 17 do 20, a czsem znacznie dłużej.

Tym razem nie umieścimy na stronie fotorelacji ze zpotkań grupy, ponieważ część uczestników warsztatów nie wyraziła zgody na publikację swoich wizerunków. 

Dla uczestników I cyklu programu "Szkoły dla rodziców i wychowawców" czyli prezentowanych powyżej  "Warsztaów umiejętności wychowawczych" uruchomiliśmy  od 28 kwietnia  2017 r. , 2  cykl   "Rodzeństwo bez rywalizacji ".

Zajecia w  2 cyklu mają na celu wspieranie procesu budowania wzajemnych, opratych na więzi i szacunku, relacji między dziećmi.

Główne tematy tej części to :

    • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
    • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
    • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
    • wpływ ról na relacje między dziećmi.

Zgodnie z programem, uczestnicy II cyklu muszą być absolwentami cyklu  I

Zajęcia odbywają się  w wybranym dniu tygodnia w godzinach 17 00- 20 00

Wszystkich chętnych na kolejne edycje wymienionych wyżej  części  prosimy o zgłoszenia osobiste lub telefoniczne pod numery telefonów do poradni

                                                            29 75 73 897       lub      503 457 805.

Warsztaty prowadzą: psycholog Beata Wójcicka i psycholog Iwona Tyczyńska

 

                                                                                             Zapraszamy :)

Pierwsza edycja  -  "Warsztatów umiejetności wychowawczych"

Druga edycja       -   "Warsztatów umiejetności wychowawczych"

Trzecia edycja     -  "Warsztatów umiejetności wychowawczych"  

Czwarta edyjcja   -  "Warsztatów umiejetności wychowawczych"

Piąta edycja         -  "Warsztatów umiejetności wychowawczych" 

Szósta edycja      -   "Warsztatów umiejetności wychowawczych"  

Siódma edycja        - "Warsztatów umiejętności wychowawczych"

Zapraszamy przedstawicieli szkół i przedszkoli na spotkanie

Zapraszamy przedstawicieli szkół i przedzkoli oraz innych instytucji wspłópracujących z poradnią z rejonu działania PP-P w Tłuszczu  tj. gmin Tłuszcz, Klembów, Jadów i Strachówka na  kolejne spotkanie, które odędzie się 6 grudnia (czwartek) o godzinie 1315

Planowany przebieg spotkania:

 1. Przedstawienie informacji na temat działalności poradni oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poszczególnych gminach.
 2.  Współpraca Poradni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi - zebranie informacji na temat zapotrzebowania placówek.
 3.  Praktyczne wskazówki na temat realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i przedszkolach.
 4. Sprawy różne.

Ilość miejsc ograniczona. Konieczne jest telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu do 04.12.2018 r. godz. 1600 tel. 29 757 38 97 lub 503 457 805
Bardzo prosimy o oddelegowanie na spotkanie jednego lub dwóch pracownikówz każdej szkoły/placówki.

Prowadzący spotkanie:
Dyrektor/ pedagog - Lidia Wielądek
Psycholog/Doradca Zawodowy – Katarzyna Pólkowska

Konkurs świąteczny 2018

Boże Narodzenie to czas niezwykły, magiczny,
który w naszej pamięci przywołuje wspomnienia pełne ciepła, emanujące atmosferą radości i miłości.”

 

Dlatego wzorem lat ubiegłych, zapraszamy dzieci i rodziców do spojrzenia na piękno Świąt poprzez wspólne tworzenie jednego z wielu symboli Bożego Narodzenia i zapraszamy do konkursu:

 

aniol

                                                   „ ANIOŁ”


Tym razem tematem pracy plastycznej jest jeden z wielu symboli świątecznych - Anioł.

Celem konkursu jest:

Ukazanie i pielęgnowanie tradycji Bożego Narodzenia.

Alternatywna forma twórczego wypełnienia czasu wolnego.

Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.

Inspirowanie dzieci do samodzielnego wykonywania symboli świątecznych.

 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe w Poradni i ich rodziców.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jednego Anioła, wykonanego techniką dowolną. Do wykonanego Anioła należy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem.
 4.  Anioły należy składać u prowadzących zajęcia dodatkowe do 11 grudnia 2018 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 grudnia 2018 r.
 6. Oceny wykonanych Aniołów dokona jury powołane przez Dyrektora Poradni w Tłuszczu.
 7. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, informacja zostanie opublikowana na FB Poradni oraz wywieszona w siedzibie Poradni.
 8.  Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
 9. Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania pokonkursowego, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godzinie 15.00.
 10.  Wszystkie prace zostaną wystawione w korytarzu Poradni.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do wykorzystywania prac, jak również z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Poradnię ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 12. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Zapraszamy do udziału :)

Strona 1 z 4

Aktualności

Słowa dają moc

artykuly

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine