Podsumowanie akcji sprzeciwu wobec bicia dzieci

       Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli czynny udział w akcji

zainicjowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tłuszczu w ramach Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.
     List, który wystosowaliśmy do różnych placówek oświatowych i publicznych spotkał się z dużym zainteresowaniem. Odczytali go dyrektorzy, wójtowie, księża podczas niedzielnych Mszy Świętych.
Nasz apel dotarł do dużej grupy osób i pomysł na wyrażenie swojego poparcia dla Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, pozyskał społeczną akceptację.
      30 Kwietnia 2015 roku na parkingu przed poradnią spotkało się ponad dwieście dzieci wraz z opiekunami. Bawiliśmy się w różne gry zręcznościowe i chodnikowe przy rytmach dziecięcej muzyki, a następnie wypuściliśmy do nieba tysiące baniek mydlanych, wyrażając w ten sposób publicznie swój brak akceptacji wobec bicia dzieci.
     Spotkanie przebiegło według przygotowanego planu. Dobraliśmy odpowiednią muzykę dziecięcą, pożyczyliśmy sprzęt nagłaśniający, ze środków prywatnych zakupiliśmy 230 balonów, na których napisaliśmy nasze hasło przewodnie dla tego dnia „Kochasz? Nie bij!!!". Namalowaliśmy gry chodnikowe na parkingu poradni, przygotowaliśmy poczęstunek dla dzieci i ich opiekunów, nauczyliśmy się robić wielkie bańki mydlane. Dokonaliśmy dokładnego podziału zadań pomiędzy pracowników poradni.
      Po raz pierwszy organizowaliśmy takie spotkanie, dlatego trudno nam było przewidzieć odzew społeczny, ale było wspaniale, chociaż balonów zabrakło.
Cieszymy się, że również szkoły i przedszkola z gmin Tłuszcz, Jadów i Klembów wzięły czynny udział w naszej akcji. Relacje z przebiegu akcji w tych placówkach umieściliśmy na Facebook Poradni. 
    Przypominamy również, że trwają prace nad opracowaniem projektu edukacyjnego, mającego na celu zwiększenie świadomości społecznej w kwestii stosowania kar cielesnych wobec dzieci.  Pragniemy przy współudziale lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych oraz kulturalnych poszerzyć zakres naszych działań o edukację dzieci, rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi na rzecz sprzeciwu wobec bicia dzieci.

 

Słowa dają moc

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine