"Nie dla przemocy wobec dzieci"- wrzesień 2016

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działania w ramach Poradnianego Projektu Edukacyjno-Profilaktycznego „Nie dla przemocy wobec dzieci”.

Poniżej, przedstawiamy warunki, które powinny spełnić szkoły/placówki pragnące wziąć udział w działaniach w ramach projektu.

Należy wypełnić i złożyć w Porani Deklarację uczestnictwa oraz poinformować wszystkich pracowników Szkoły, o tym że placówka przystępuje do projektu.  W bieżącym roku szkolnym 2016/17 w konkursach będą mogły uczestniczyć jedynie placówki, które zadeklarują udział w projekcie i w ramach zajęć w swoich szkołach zobowiążą się do przeprowadzenia minimum 2 godzin dydaktycznych w klasach na temat praw dziecka i człowieka oraz właściwych sposobów reagowania w sytuacjach doznawania przemocy.

Deklarację można dostarczyć do Poradni osobiście, listownie lub faxem (nie przyjmujemy deklaracji w wersji elektronicznej). Czas przyjmowania deklaracji upływa 16 listopada 2016 roku.

                                                                                          Z poważaniem Dyrektor

i Rada Pedagogiczna PP-P w Tłuszczu

 

                                          

                                          

 

Słowa dają moc

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine