Spotkanie finałowe 27 kwietnia 2017 r.

27 kwietnia 2017 r.
spotkaliśmy się po raz trzeci na finale podsumowującym realizację naszego projektu profilaktyczno-edukacyjnego, aby publicznie wyrazić sprzeciw dla przemocy wobec dzieci. Główna część wydarzenia w tym roku, z powodu deszczowej pogody odbyła się, w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu oraz na placu przed siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu. Dołączyły do nas również inne placówki oświatowe z terenu działania Poradni oraz kraju, m.in. Zespół Szkół im Jana Pawła II
w Szydłowcu,
Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie, Niebieska Linia, PWN Wydawnictwo Szkolne. Celem głównym wydarzenia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez szerzenie wiedzy na temat różnych metod wychowawczych oraz skutków stosowania kar cielesnych. To także zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków stosowania przemocy wobec dzieci. Informowanie oraz szkolenie rodziców na temat różnych, efektywnych metod wychowawczych. Informowanie dzieci o ich prawach, osobach i instytucjach, które mogą im pomóc
w przypadku doznawania przemocy. Poznawanie prawidłowych wzorców komunikacji w rodzinie.
Wydarzeniu podsumowującemu realizację całorocznego projektu towarzyszyły – występy uczniów (małe formy teatralne) ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Stryjkach, Szkoły Podstawowej im. Jana Kielaka w Postoliskach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego gdzie tematem pracy była interpretacja myśli Janusza Korczaka „Mam prawo do ...". Na konkurs ogłoszony przez poradnię wpłynęło 35 prac (55 uczestników), z czego 20 prac było wykonanych indywidualnie, bo zgodnie z regulaminem prace można było wykonywać indywidualnie lub w małych grupach do 3 osób. Prace oceniono w 3 kategoriach wiekowych z uwzględnieniem następujących kryteriów: formy (plakat), szaty graficznej, interpretacji hasła.
Komisja przyznawała 3 główne miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz 3 wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, np. przybory plastyczne, gry towarzyskie
i edukacyjne, akcesoria sportowe, długopisy z logo poradni itp.
Momentem kulminacyjnym naszego spotkania było puszczanie baniek mydlanych do nieba jako symbol protestu przeciwko przemocy wobec dzieci. Ci, którzy nie mogli do nas przybyć tradycyjnie zostali poproszeni o włączenie się do udziału w obchodach na terenie swoich placówek i w geście solidarności wypuszczenie do nieba o 1130, tysięcy baniek mydlanych oraz przysłanie do Poradni fotorelacji z wydarzenia, które były sukcesywnie publikowane  na profilu Facebook Poradni. Następnie na sali gimnastycznej trwały gry i zabawy ruchowe, konkursy dla dzieci i rodzin prowadzone przez pracowników poradni i wolontariuszy.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz instytucjom, które wsparły nas w różny sposób przy realizacji spotkania finałowego w Poradni.
LGD – Lokalnej Grupie Działania „Równiny Wołomińskiej" w Tłuszczu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydziałowi Promocji i Kultury – Starostwa Powiatu Wołomińskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Tłuszczu
Zespołowi Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - filia w Tłuszczu
Urzędowi Miasta i Gminy Tłuszcz
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
PWN Wydawnictwo Szkolne
Lokalnym przedsiębiorcom.

Bardzo dziękujemy również wszystkim instytucjom, które obdarzyły nas zaufaniem i udzieliły naszej akcji  partonatu honorowego bądź medialnego

Dziękujemy i zapraszamy na kolejną odsłonę naszego projektu za rok :)  :)

                                     

 

Słowa dają moc

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine