Rok szkolny 2017/2018

Finał całorocznych działań w ramach  Poradnianego Projektu Profilaktyczno-Edukacyjnego
„Nie dla przemocy wobec dzieci”   III edycja pod hasłem „Nie dla przemocy wobec dzieci w Internecie i grach komputerowych”

  W tej edycji wzięło udział 10 placówek, a 52 osoby wzięły uczestniczyły w konkursie plastycznym.

Nasze wydarzenie swoim patronatem ponownie objęło: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta i Gminy Tłuszcz. Patronat medialny: Radio FAMA Wołomin.

Był to ostatni finał naszego projektu.

W ramach tegorocznej realizacji projektu przeprowadziliśmy w placówkach z terenu działania poradni kilkanaście spotkań, prelekcji i warsztatów dla rodziców, uczniów i nauczycieli na temat zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni.

Były to bardzo ciekawe i owocne spotkania. Staraliśmy się dotrzeć do dorosłych, którzy zmieniając siebie, swoją postawę wobec różnych, codziennych zagrożeń mogą zmienić życie najmłodszych na lepsze, w kwestii ich bezpieczeństwa w realu
i on-line.
Niestety nie dysponujemy filmem z tego finału.

Rok szkolny 2016/2017

Finał całorocznych działań w ramach  Poradnianego Projektu Profilaktyczno-Edukacyjnego
„Nie dla przemocy wobec dzieci”   II edycja pod hasłem „Mam prawo do…”

 – Czyli mówiliśmy o prawach dziecka w szerokim rozumieniu tego słowa.

Do tej edycji przystąpiło 11 placówek z terenu działania poradni, a 55 osób wzięło udział w konkursie plastycznym.
Trzy szkoły przygotowały krótkie formy teatralne.

Na konkurs ogłoszony przez poradnię wpłynęło 35 prac (55 uczestników), z czego 20 prac było wykonanych indywidualnie, bo zgodnie z regulaminem prace można było przygotować indywidualnie lub w małych grupach do 3 osób. Prace oceniono w 3 kategoriach wiekowych z uwzględnieniem następujących kryteriów: formy (plakat), szaty graficznej, interpretacji hasła.
Komisja przyznawała 3 główne miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz 3 wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, np. przybory plastyczne, gry towarzyskie i edukacyjne, akcesoria sportowe, długopisy z logo poradni itp.
Główna część wydarzenia w tym roku, z powodu deszczowej pogody odbyła się, w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu oraz na placu przed siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu. W sumie w spotkaniu finałowym udział bezpośredni wzięło ponad 300 osób.
Dołączyły do nas również inne placówki oświatowe z terenu działania Poradni oraz z całego kraju,
m.in. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Piekarach, Niebieska Linia, PWN Wydawnictwo Szkolne.

Momentem kulminacyjnym naszego spotkania było jak zwykle puszczanie baniek mydlanych do nieba jako symbolu protestu przeciwko przemocy wobec dzieci. Ci, którzy nie mogli do nas przybyć tradycyjnie zostali poproszeni o włączenie się do udziału w obchodach na terenie swoich placówek i w geście solidarności wypuszczenie do nieba o 11:30 tysięcy baniek mydlanych oraz przysłanie do Poradni fotorelacji z wydarzenia, które były sukcesywnie publikowane  na profilu Facebook Poradni.

Następnie na sali gimnastycznej trwały gry i zabawy ruchowe, konkursy dla dzieci i rodzin prowadzone przez pracowników poradni i wolontariuszy.

Udzieliłyśmy również wywiadu w Radiu FAMA. Posłuchaj na stronie Ra FAMA

 

Rok szkolny 2015/2016

Finał całorocznych działań w ramach  Poradnianego Projektu Profilaktyczno-Edukacyjnego
„Nie dla przemocy wobec dzieci”  pod hasłem „Bicie nie wychowuje”

Podczas całorocznych działań w na terenie szkół i  w poradni mówiliśmy o prawidłowych relacjach w rodzinie i grupie rówieśniczej. Prezentowaliśmy skuteczne nieprzemocowe sposoby dyscyplinowania dzieci, zasady wychowania w różnych etapach rozwoju człowieka, omawialiśmy właściwe sposoby komunikacji, sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Przygotowaliśmy konspekty zajęć dla wychowawców uczniów klas I-VI i starszych.

W projekcie wzięło udział 8 szkół z terenu działania poradni. Do konkursu plastycznego przystąpiły 42 osoby, które wykonały plakaty promujące nasze przedsięwzięcie oraz dwie szkoły przygotowały krótkie formy teatralne.

Realizacja filmu: Fotografia O.K. Kamil Olechwirowicz

Rok szkolny 2015/2016

I edycja Poradnianego Projektu Profilaktyczno-Edukacyjnego:
-Nie dla przemocy wobec dzieci-   pod hasłem     ” Bicie nie wychowuje” 

Tak się to zaczęło, 23 kwietnia 2015 r., wystosowaliśmy do wszystkich placówek oświatowych, instytucji, urzędów i parafii
z terenu działania poradni i nie tylko, „Lit do wszystkich, którym leży na sercu zdrowy rozwój dziecka” (list został umieszczony również na stronie Starostwa Powiatu Wołomińskiego), w którym poinformowaliśmy środowisko, że niepokoi nas fakt, iż dla wielu osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi, wciąż jedną z podstawowych metod wychowawczych jest „klaps”.

Postanowiliśmy szerzyć w lokalnym społeczeństwie wiedzę na temat alternatywnych  sposobów dyscyplinowania dzieci, które nie godzą tak oczywiście i drastycznie w rozwój emocjonalny i społeczny młodych ludzi. Zatrważające jest to, że w czasach, w których dostęp do wiedzy, kształcenia i informacji jest tak  powszechny, wciąż istnieje tak mała świadomość społeczna, na temat negatywnych skutków stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych.

Ponieważ, 30 kwietnia 2015 r.,  po raz 11 w Polsce obchodzono Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, zachęciliśmy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się do obchodów tego dnia na terenie poradni oraz na terenie własnych placówek,  i zamanifestowania swojego poparcia dla tej idei.

30 kwietnia 2015 roku, zgodnie z harmonogramem, spotkaliśmy się na przygotowanym, pomalowanym w różne gry chodnikowe przez pracowników, parkingu przed poradnią i po wspólnych grach i zabawach sprawnościowych, przy dźwiękach dziecięcej muzyki,  o godzinie 1100  na parkingu przed poradnią wypuszczaliśmy przez 5 minut tysiące baniek mydlanych do nieba wyrażając w ten sposób publicznie swój brak akceptacji wobec bicia dzieci. Zaproponowaliśmy, aby wszyscy, którzy otrzymali nasz list przygotowali podobne spotkania przed swoimi instytucjami i przysłali nam zdjęcia ze swoich akcji, które umieściliśmy na naszej stronie www i na Facebook.
Nasza akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony środowiska. Tylko w spotkaniu w poradni wzięło udział ponad 200 osób z różnych placówek. Wszystkie gadżety i poczęstunek przygotowaliśmy we własnym zakresie, ze środków prywatnych pracowników poradni (między innymi zakupiliśmy i opisaliśmy ponad 250 balonów, upiekliśmy ciasta, zakupiliśmy materiały do robienia małych i ogromnych baniek mydlanych, pożyczyliśmy sprzęt nagłaśniający).

Pozytywny odzew na naszą akcję, zmobilizował nas do opracowania

Poradnianego Projektu Profilaktyczno-Edukacyjnego  ” NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI ”

A oto projekt na rok szkolny 2015/16 opracowany przez zespół pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu.

Cel główny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez szerzenie wiedzy na temat różnych metod wychowawczych.

Planowane podjęcie współpracy, wsparcie, współudział:

 • Policja (zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie inauguracji działań, spotkania, prelekcje w klasach, prelekcje dla rodziców i pracowników oświaty w poradni).
 • Organizacje pozarządowe (współudział w organizacji).
 • Starostwo i samorządy lokalne (patronat, współorganizacja, wsparcie przy organizacji,
  udostępnienie miejsca w przypadku  niesprzyjących warunków pogodowych, sprzętu nagłaśniającego, itp.)

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków stosowania przemocy wobec dzieci.
 • Informowanie oraz szkolenie rodziców na temat różnych, efektywnych sposobów, metod wychowawczych.
 • Informowanie dzieci na temat ich praw, osób i instytucji, które mogą im pomóc w przypadku doznawania przemocy.
 • Uczniowie, ich rodzice poznają prawidłowe wzorce komunikacji w rodzinie, pozwalających na uniknięcie sytuacji przemocowych.

Planowane działania

 • Godziny wychowawcze przeprowadzone z wychowawcami wg konspektu, materiałów opracowanych przez pracowników PP-P w Tłuszczu przy wsparciu instytucji, organizacji.
 • Konkurs
 • Plakat (prace grupowe)
 • Hasło kampanii (praca indywidualna)
 • Inscenizacje/skecze – wzorce prawidłowych bądź nieprawidłowych interakcji, relacji
  w rodzinie.

Przebieg integracyjnego spotkania społecznego (np. na terenie poradni lub hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu lub Zespołu Szkół w Tłuszczu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego):

 • Podsumowanie całorocznych działań projektowych w poradni i w placówkach oświatowych, które przystąpiły do naszego projektu.
 • Nagrodzenie zwycięzców w różnych kategoriach konkursowych.
 • Prezentacja prac konkursowych.
 • Prezentacja najlepszych inscenizacji konkursowych.
 • Gry i zabawy zręcznościowe i inne przy muzyce dziecięcej pod kierunkiem pracowników Poradni (na terenie poradni) i nauczycieli na terenie placówek.
 • Symboliczne wyrażenie sprzeciwu wobec bicia dzieci poprzez wspólne wypuszczenie
  baniek mydlanych do nieba (wszędzie o tej samej godzinie i przygotowanie fotorelacji).

Harmonogram

 • Sporządzenie oraz wysłanie listu przewodniego do placówek oświatowych i kulturalnych z zaproszeniem do przyłączenia się do akcji – WRZESIEŃ.
 • PAŹDZIERNIK/LISTOPAD – spotkania dla rodziców i wychowawców w szkołach na temat rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci oraz różnych metod wychowawczych. Zachęcanie do wzięcia udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców i Wychowawców cyklicznie organizowanych przez poradnię. Wyznaczenie koordynatorów i osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz wdrożenie działań projektowych w placówkach
 • GRUDZIEŃ. Opracowanie szczegółowych harmonogramów prac na II semestr roku szkolnego 2015/16.
 • STYCZEŃ/LUTY – nawiązanie współpracy z samorządami lokalnymi i instytucjami (ustalenie miejsca, pozyskanie sprzętu muzycznego, ustalenie terminu inauguracji akcji). Opracowywanie scenariuszy i konspektów zajęć. Poszukiwanie sponsorów nagród.
 • Uruchomienie kolejnych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców i Nauczycieli.
 • LUTY/MARZEC – ogłoszenie konkursu zgodnie z regulaminem opracowanym przez pracowników poradni, przesłanie kart zgłoszeniowych, rozesłanie do szkół konspektów zajęć (spotkanie z zainteresowanymi nauczycielami w Poradni) – wsparcie merytoryczne (spotkanie z wychowawcami klas oraz pedagogami ze szkół, które włączyły się do projektu).
 • KONIEC MARCA/ POCZĄTEK KWIETNIA – etap wewnętrzny konkursów w szkołach. Każda szkoła wytypuje najlepszy zespół w danej kategorii wiekowej.
 • I połowa KWIETNIA –  Zgromadzenie prac i zgłoszeń grup inscenizacyjnych.
 • II połowa KWIETNIA –  Rozstrzygnięcie konkursu.
  Warsztaty dla rodziców – Jednorazowe spotkanie z rodzicami pragnącymi poszerzyć swoją wiedzę o skuteczne metody wychowawcze. Włączenie uczestników poprzednich edycji Warsztatów Umiejętności Wychowawczych do wzięcia udziału w spotkaniu i przekazania innym rodzicom, które z metod, poznanych w trakcie warsztatów, wdrożyli z sukcesem w swoje codzienne życie rodzinne (relacje osobiste lub odczytanie fragmentów listów uczestników w kilku wybranych placówkach).

Zachęcenie do zapisów na listę oczekujących na kolejne moduły warsztatów:

 1. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.
 2. Rodzeństwo bez rywalizacji.
 3. Ach ten nastolatek.
 • 30 kwietnia (data może ulec zmianie z uwagi na możliwości organizacyjne – lokalowe) –
  SPOTKANIE INTEGRACYJNE. MANIFEST „SPRZECIW WOBEC BICIA DZIECI”. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU.

Ważne daty, wskazane do umieszczenia w programach wychowawczych szkół:


Proponowana forma zgłoszenia:

Pisemna prośba o przeprowadzenie spotkania z rodzicami i wychowawcami na temat rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci oraz różnych metod wychowawczych. Można we wniosku podać preferowany termin i godzinę spotkania (październik – listopad), ale nie jest to jednoznaczne z tym, że pracownik poradni przyjedzie właśnie w tym terminie. Konieczne jest indywidualne lub telefoniczne potwierdzenie terminu spotkania. W miarę możliwości postaramy się uwzględniać sugestie placówek, co do terminu. W celach organizacyjnych i z uwagi na ograniczone możliwości pracowników poradni wynikające z innych zajęć statutowych placówki oraz ilości personelu prosimy o zgłoszenia szkół, które chciałyby, żeby na ich terenie przeprowadzić spotkanie z rodzicami do 30.09.2015 roku. Dzięki temu łatwiej nam będzie zaplanować pracę.

Dyrektor i pracownicy PP-P w Tłuszczu.