Rok szkolny 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w szkołach
4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. (w szkołach)

Ferie zimowe w szkołach
15 stycznia 2024 r. – 28 stycznia 2024 r. (województwo mazowieckie)

Wiosenna przerwa świąteczna:
28 marca – 2 kwietnia 2024 r. (w szkołach)

Dni świąteczne, wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w poradni
1 listopada 2023 r.   (środa) – Wszystkich Świętych
25 grudnia 2023 r.    (poniedziałek) – Boże Narodzenie
26 grudnia 2023 r.    (wtorek) – Boże Narodzenie
01 kwietnia 2024 r.   (Poniedziałek Wielkanocny)
01 maja 2024 r.         (środa) – Święto Pracy
02 maja 2024 r.         (czwartek) odpracowujemy 27 kwietnia (sobota)
03 maja 2024 r.         (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja
30 maja 2024 r.         (czwartek) – Boże Ciało
31 maja 2024 r.         (piątek) odpracowujemy 18 maja (sobota)
15 sierpnia 2024 r.   (czwartek) – WNMP

Egzamin ósmoklasisty
język polski     –  14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka    – 15 maja  2024 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzaminy maturalne będą trwać od 7 do 14 maja 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych w szkołach
21 czerwca 2024 r.

Planowane zebrania Rady Pedagogicznej PPP w Tłuszczu
11.09.2023 r.  (poniedziałek)
25.09.2023 r.  (poniedziałek)
29.01.2024 r.  (poniedziałek)  – podsumowanie I semestru
12.02.2024 r.  (poniedziałek)
08.04.2024 r.  (poniedziałek)
29.08.2024 r.  (czwartek) – podsumowanie roku szkolnego 2023/24

Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach w KO,  w organie prowadzącym :
wg potrzeb

Planowane posiedzenia Zespołów Orzekających (zawsze w poniedziałek)
wrzesień 2023 r.      –   4, 11, 18, 25,
październik 2023 r.  –  2, 16, 30
listopad 2023 r.        –  6, 13, 27
grudzień 2023 r.       –  4, 11, 18
styczeń 2024 r.         –  8, 15
luty 2024 r.                –  5, 19,26
marzec 2024 r.         –  4, 11, 18
kwiecień 2024 r.       –  8, 15, 22
maj 2024 r.                –  6, 20, 27
czerwiec 2024 r.       –  3, 10, 17
lipiec 2024 r.             –  1, 15, 22, 29
sierpień 2024 r.        –  8, 12, 26
 
Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia Zespołów Specjalistów:
Według planów pracy zespołów specjalistów i wg potrzeb.