Rok szkolny 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w szkołach
2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. (w szkołach)
Dni wolne w poradni: 25, 26 grudnia (środa, czwartek)

Ferie zimowe:
10-23 lutego 2020 r. w szkołach województwa mazowieckiego

Wiosenna przerwa świąteczna:
9-14 kwietnia 2020 r. (w szkołach)
Dni wolne w poradni: 13 kwietnia 2020 r. (Poniedziałek Wielkanocny)

Egzamin ośmioklasisty
język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzaminy maturalne
Język polski – 4 maja 2020 r. (poniedziałek)
Matematyka – 5 maja 2020 r. (wtorek)
Język angielski – 5 maja 2020 r. (środa)

Zakończenie zajęć dydaktycznych w szkołach
26 czerwca 2020 r.

Dni świąteczne, wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
01 listopada 2019 r. (piątek)
11 listopada 2019 r. (poniedziałek)
01 stycznia 2020 r. (środa)
06 stycznia 2020 r. (poniedziałek)
01 maja 2020 r. (piątek)
11 czerwca 2020 r. (czwartek)

Planowane zebrania Rady Pedagogicznej PPP w Tłuszczu
28.08. 2019 r. (środa)
12.09. 2019 r. (czwartek)
23.09. 2019 r. (poniedziałek)
14.11. 2019 r. (czwartek)
16.12. 2019 r. (poniedziałek)
20.01.2020 r. (poniedziałek)
03.02. 2020 r. (poniedziałek) – podsumowanie I semestru
09.03. 2020 r. (poniedziałek)
30.03. 2020 r. (poniedziałek)
15.06. 2020 r. (poniedziałek)
27.08. 2020 r. (czwartek  godz. 1000)

Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach w KO w powiecie:
wg potrzeb

Posiedzenia Zespołów Orzekających (zawsze w poniedziałek)
wrzesień 2019 – 9, 16, 23
październik 2019 – 14, 21, 28
listopad 2019 – 18, 25
grudzień 2019 – 2, 9,16
styczeń 2020 – 13, 20, 27
luty 2020 – 3, 24
marzec 2020 – 9, 16, 23
kwiecień 2020 – 6, 20, 27
maj 2020 – 11, 18, 25
czerwiec 2020 – 8, 15, 29
lipiec 2020 – 13, 20, 27
sierpień 2020 – 7, 14, 21
 
Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia Zespołów Specjalistów:
Według planów pracy zespołów specjalistów i wg potrzeb.

12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)
Odpracowujemy za zgodą organu prowadzącego 21 marca 2020 r.