Rok szkolny 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w szkołach
1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia  2023 r. (w szkołach)

Ferie zimowe w szkołach
13 lutego 2023 r. – 26 lutego 2023 r.  w szkołach województwa mazowieckiego

Wiosenna przerwa świąteczna:
6 -11 kwietnia 2023 r. (w szkołach)
Dni wolne w poradni: 10  kwietnia 2023 r. (Poniedziałek Wielkanocny)

Egzamin ósmoklasisty
język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 24 maja  2023 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzaminy maturalne
Język polski – 4 maja 2023 r. (czwartek)
Matematyka – 8 maja 2023 r. (poniedziałek)
Język angielski – 5 maja 2023 r. (piątek)

Zakończenie zajęć dydaktycznych w szkołach
23 czerwca 2023 r.

Dni świąteczne, wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1 listopada 2022 r. (wtorek)
11 listopada 2022 r. (piątek)
26 grudnia 2022 r. (poniedziałek)
06 stycznia 2023 r. (piątek)
03 maja 2023 r. (środa)
8 czerwca 2023 r. (czwartek – Boże Ciało)
15 sierpnia 2022 r. (wtorek)

Planowane zebrania Rady Pedagogicznej PPP w Tłuszczu
12.09. 2022 r. (poniedziałek)
26.09. 2022 r. (poniedziałek)
16.01. 2021 r. (poniedziałek)
27.02. 2022 r. (poniedziałek) – podsumowanie I semestru
13.04. 2022 r. (czwartek)
12.06. 2022 r. (poniedziałek)

Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach w KO,  w organie prowadzącym :
wg potrzeb

Posiedzenia Zespołów Orzekających (zawsze w poniedziałek)
wrzesień 2022 r. – 5, 12, 19, 26
październik 2022 r. – 3, 10, 24
listopad 2022 r. – 7, 14, 21
grudzień 2022 r.– 5, 12, 19
styczeń 2023 r. – 2, 9, 16,23
luty 2023 r. – 6, 27
marzec 2023 r. – 6, 13, 20
kwiecień 2023 r. – 3, 17, 24
maj 2023 r. – 8, 15, 22
czerwiec 2023 r. – 5, 12, 19
lipiec 2023 r. – 3, 10, 17, 24
sierpień 2023 r.  – 7, 14, 21
 
Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia Zespołów Specjalistów:
Według planów pracy zespołów specjalistów i wg potrzeb.