Rok szkolny 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w szkołach
1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. (w szkołach)
Dni wolne w poradni: 25 grudnia (piątek)

Ferie zimowe:
18-31 stycznia 2021 r. w szkołach województwa mazowieckiego

Wiosenna przerwa świąteczna:
1-6 kwietnia 2021 r. (w szkołach)
Dni wolne w poradni: 5 kwietnia 2021 r. (Poniedziałek Wielkanocny)

Egzamin ośmioklasisty
język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja  2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzaminy maturalne
Język polski – 4 maja 2021 r. (wtorek)
Matematyka – 5 maja 2021 r. (środa)
Język angielski – 6 maja 2021 r. (czwartek)

Zakończenie zajęć dydaktycznych w szkołach
26 czerwca 2021 r.

Dni świąteczne, wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
11 listopada 2020 r. (środa)
01 stycznia 2021 r. (piątek)
06 stycznia 2021 r. (środa)
03 maja 2021 r. (poniedziałek)
03 czerwca 2021 r. (czwartek)

Planowane zebrania Rady Pedagogicznej PPP w Tłuszczu
10.09. 2021 r. (czwartek)
21.09. 2021 r. (poniedziałek)
16.11. 2020 r. (poniedziałek)
14.12. 2020 r. (poniedziałek)
11.01.2021 r. (poniedziałek)
08.02. 2021 r. (poniedziałek) – podsumowanie I semestru
15.03. 2021 r. (poniedziałek)
12.04. 2021 r. (poniedziałek)
14.06. 2021 r. (poniedziałek)
27.08. 2021 r. (czwartek  godz. 1000)

Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach w KO w powiecie:
wg potrzeb

Posiedzenia Zespołów Orzekających (zawsze w poniedziałek)
wrzesień 2020 r. – 14, 21, 28
październik 2020 r. – 12, 19, 26
listopad 2020 r. – 9,16,23
grudzień 2020 r.– 7, 14,21
styczeń 2021 r. – 4, 11, 18
luty 2021 r. – 8, 15, 22
marzec 2021 r. – 8, 15, 22
kwiecień 2021 r. – 7, 14, 21
maj 2021 r. – 10, 17, 24
czerwiec 2021 r. – 7, 14, 21
lipiec 2021 – 12, 19, 26
sierpień 2021 – 8, 16, 23
 
Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia Zespołów Specjalistów:
Według planów pracy zespołów specjalistów i wg potrzeb.

04 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele)
Odpracowujemy za zgodą organu prowadzącego 10 kwietnia 2021 r.