Rok szkolny 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w szkołach
1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia  2022 r. (w szkołach)

Ferie zimowe w szkołach
31 stycznia 2022 r. – 13 lutego 2022 r.  w szkołach województwa mazowieckiego

Wiosenna przerwa świąteczna:
14 -19 kwietnia 2022 r. (w szkołach)
Dni wolne w poradni: 18  kwietnia 2022 r. (Poniedziałek Wielkanocny)

Egzamin ośmioklasisty
język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 25 maja  2022 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzaminy maturalne
Język polski – 4 maja 2022 r. (środa)
Matematyka – 5 maja 2022 r. (czwartek)
Język angielski – 6 maja 2022 r. (piątek)

Zakończenie zajęć dydaktycznych w szkołach
24 czerwca 2022 r.

Dni świąteczne, wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
11 listopada 2021 r. (czwartek)
06 stycznia 2022 r. (czwartek)
03 maja 2022 r. (wtorek)
16 czerwca 2022 r. (czwartek – Boże Ciało)
17 czerwca 2022 r.  (piątek) – Poradnia odpracowuje 9 kwietnia 2022 r. za zgodą organu prowadzącego
15 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)

Planowane zebrania Rady Pedagogicznej PPP w Tłuszczu
09.09. 2021 r. (czwartek)
27.09. 2021 r. (poniedziałek)
18.11. 2021 r. (czwartek)
20.12. 2021 r. (poniedziałek)
19.01. 2022 r. (środa)
17.02. 2022 r. (czwartek) – podsumowanie I semestru
14.03. 2022 r. (poniedziałek)
11.04. 2022 r. (poniedziałek)
13.06. 2022 r. (poniedziałek)
26.08. 2022 r. (czwartek  godz. 1000)

Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach w KO,  w organie prowadzącym :
wg potrzeb

Posiedzenia Zespołów Orzekających (zawsze w poniedziałek)
wrzesień 2021 r. – 10, 13, 20, 27
październik 2021 r. – 11, 18, 25
listopad 2021 r. – 5, 15, 22
grudzień 2021 r.– 6, 13, 20
styczeń 2022 r. – 3, 10, 17
luty 2022 r. – 8, 15, 22
marzec 2022 r. – 7, 14, 21
kwiecień 2022 r. – 4, 11, 25
maj 2022 r. – 9, 16, 23
czerwiec 2022 r. – 6, 13, 20
lipiec 2022 r. – 11, 18, 25
sierpień 2022 r.  – 8, 15, 22
 
Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia Zespołów Specjalistów:
Według planów pracy zespołów specjalistów i wg potrzeb.