Komunikat w sprawie ograniczenia funkcjonowania PP-P w Tłuszczu w dniach 27 kwietnia – 24 maja 2020 r.

Z uwagi na konieczność pilnego zastosowania w placówkach oświatowych nowych regulacji tj.:

  • Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zmianami);

oraz

W związku z ogłoszeniem w Polsce od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii, mając na celu działania profilaktycznie, aby ograniczyć rozszerzanie się koronawirusa, wprowadzeniem 24 marca 2020 r. nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się i z mocy rozporządzenia MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. pozwalającego na ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie jednostki.

W dniach 27 kwietnia – 24 maja 2020 r.
Poradnia Psychologiczo – Pedagogiczna w Tłuszczu
nadal ogranicza swoim klientom dostęp do placówki.

Pracownicy poradni, którzy nie są na zwolnieniach lekarskich lub na dodatkowym zasiłku opiekuńczym ZUS, będą pełnić w Poradni dyżury przy drzwiach zamkniętych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora w godzinach 8-16.
Zawiesza się bezpośrednią działalność diagnostyczną, która w poradni jest związana z kilkurazowym, wielogodzinnym kontaktem z badanym i jego rodzicami.

Zajęcia o charakterze terapeutycznym nadal będą odbywały się on-line w formie uzgodnionej pomiędzy rodzicem, a wybranym specjalistą.

W/w terminie pracownicy poradni będą dla Państwa świadczyć pracę za pośrednictwem kontaktów telefonicznych, poczty tradycyjnej, elektronicznej, a w sytuacji kryzysowej bezpośrednio, z jednoczesnym zachowaniem wszelkich środków ostrożności (po wcześniejszych uzgodnieniach z odpowiednimi służbami).

Zajęcia o charakterze terapeutycznym będą odbywały się on-line w formie uzgodnionej pomiędzy rodzicem, a wybranym specjalistą.

Ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu organizuje w formie konsultacji wsparcie psychologiczne dla chorych i ich rodzin, a także dla osób przeżywających kryzys psychiczny.

Psycholodzy będą do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach 1200-1400
pod tel/fax: 29 757 38 97 tel. kom. 503 457 805
e-mail: ppptluszcz@op.pl lub ppptluszcz@ppptluszcz.pl

Inne zapisy i konsultacje będą realizowane wyłącznie telefonicznie, pod w/w telefonami.

Ponadto proponuję śledzenie naszego profilu na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ppptluszcz w celu uzyskania kolejnych informacji.

Strona www poradni jest aktualnie w trakcie przebudowy.
Za wszelkie utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

Przypominam też o konieczności przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, jakie znajdą Państwo pod adresem: www.gis.gov.pl

Dziękuję za wyrozumiałość.

Lidia Wielądek
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu