Komunikat w sprawie organizacji pracy w PP-P w Tłuszczu od 5 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

od 5 czerwca 2020 r. prowadzimy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu diagnozę stacjonarną z zachowaniem procedur i wytycznych mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19.

Terapia pedagogiczna i psychologiczna, która od 17 marca odbywała się on-line, została w tym roku szkolnym z uwagi na szczególne okoliczności zakończona z dniem 15 czerwca.

Nadal odbywa się terapia logopedyczna i terapia SI w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od deklaracji rodziców.
Rodzic podczas rozmowy telefonicznej ze specjalistą lub z pracownikiem sekretariatu, otrzymuje szczegółowe instrukcje, jak należy przygotować się do wizyty w poradni.

Takie same informacje znajdują się przy wejściu do budynku Poradni oraz na profilu Facebook Poradni.
Ponadto przypominamy, że formularze zgłoszeniowe na terapię w przyszłym roku szkolnym rodzice składają w formie elektronicznej lub osobiście od 1 czerwca do 15 lipca.

O kolejności przyjęć decyduje kontynuacja terapii z danym specjalistą, poziom występujących u dziecka zaburzeń, opóźnień rozwojowych, data zgłoszenia oraz fakt czy dziecko może być objęte zajęciami specjalistycznymi w swojej placówce/szkole/przedszkolu.

Złożenie formularza nie jest gwarancją przyjęcia na terapię. Do osób zakwalifikowanych na terapię oddzwonimy do 10 września 2020 r.