Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2022/2023

Propozycje spotkań z uczniami

I.
Trening Umiejętności Społecznych

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 6-12 lat

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni. Kilka grup.

Czas trwania:
Jeden semestr w roku szkolnym 2022/2023

Prowadzący:
mgr Urszula Kowieska – Ścioch – pedagog
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog/psycholog

II.
Trening Umiejętności Społecznych 

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 10-13 lat

Miejsce:
Tylko w poradni

Czas trwania:
Cały rok szkolny. Raz w tygodniu po 60 minut.

Prowadząca:
mgr Karolina Welenc – psycholog

III.
„Internet bez hejtu”

Grupa docelowa:
Uczniowie klas IV-VI SP

Forma:
Warsztaty w szkołach

Czas trwania:
45 minut

Prowadzący:
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy
mgr Urszula Kowieska – Ścioch – pedagog

IV.
Zajęcia profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądź kumplem. Nie dokuczaj”.

Grupa docelowa:
Klasy I-III oraz klasy IV-VI szkoły podstawowej

Miejsce:
Zajęcia w szkołach

Czas trwania:
3 spotkania po 45 minut

Prowadzący:
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog/psycholog

V.
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej

Grupa docelowa:
Klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Forma:
Zajęcia w zespołach klasowych

Czas trwania:
1 spotkanie 90 minut

Prowadzący:
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy

VI.
Terapia miofunkcjonalna

Grupa docelowa:
Dzieci od 6 roku życia

Czas trwania
Tylko w poradni.  30 spotkań po 30 minut

Prowadzący:
mgr Anna Mazurkiewicz-Dulińska – neurologopeda
mgr Katarzyna Naczaj-Marcinkiewicz – logopeda

VII.
Diagnoza i terapia metodą Warnkego

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 9-12 lat z trudnościami w zakresie prawidłowego czytania,
pisania i mówienia, przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

Czas trwania:
Zajęcia indywidualne, raz w  tygodniu po 60 minut  przez cały rok szkolny.

Forma, miejsce:
Zajęcia indywidualne w poradni.

Prowadzący:
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego

VIII.
Diagnoza i terapia SI

Grupa docelowa:
dzieci w wieku 5 -10 lat

Forma:
Zajęcia indywidualne tylko w poradni.

Czas trwania:
raz w tygodniu po 60 minut.

Prowadzący:
mgr Joanna Wytrykowska – psycholog/terapeuta SI

IX.
Zajęcia terapeutyczne ” Z ortografią na Ty” 

Grupa docelowa:
Klasy IV-VI

Czas trwania:
Cały rok szkolny na terenie poradni. Raz w tygodniu po 60 minut.

Prowadzący:
mgr Urszula Kowieska-Ścioch – pedagog

X.
AAC-PELS/MAKATON – nauka alternatywnych sposobów porozumiewania się.

Grupa docelowa:
Dzieci niemówiące dotknięte Autyzmem, Afazją.

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni

Czas trwania:
Zajęcia raz w tygodniu przez cały rok szkolny.

Prowadzący:
mgr Katarzyna Naczaj – Marcinkiewicz – logopeda

XI.

Trening umiejętności społecznych według Programu „Przyjaciele Zippiego”

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 5-9 lat Zajęcia tylko w poradni.

Czas trwania:
24 spotkania po 45 minut

Prowadzący:
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy
mgr Anna Mazurkiewicz – Dulińska – neurologopeda

XII.

Diagnoza i terapia metodą Neuroflow®

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 6-12 lat z trudnościami w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia, przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Tylko w poradni.

Czas trwania:
Cały rok. Zajęcia indywidualne.

Prowadzący:
mgr Anna Mazurkiewicz – Dulińska – neurologopeda