Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2023/2024

Propozycje spotkań z uczniami

I.
Trening Umiejętności Społecznych

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 7-10 lat

Miejsce:
Zajęcia grupowe na terenie Poradni

Czas trwania:
Jeden semestr w roku szkolnym 2023/2024

Prowadzący:
mgr Rafał Sawicki – psycholog

II.
Trening Umiejętności Społecznych  według programu „Przyjaciele Zippiego”

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 5 -9 lat

Miejsce:
Zajęcia grupowe na terenie Poradni

Czas trwania:
Cały rok szkolny. Raz w tygodniu po 60 minut.

Prowadząca:
mgr Anna Klażyńska- pedagog/psycholog

III.
„Internet bez hejtu”

Grupa docelowa:
Uczniowie klas IV-VI SP

Forma:
Warsztaty w szkołach w grulach klasowych

Czas trwania:
45 minut

Prowadzący:
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy
mgr Urszula Kowieska – Ścioch – pedagog

IV.
Zajęcia profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądź kumplem. Nie dokuczaj”.

Grupa docelowa:
Klasy I-III oraz klasy IV-VI szkoły podstawowej

Miejsce:
Zajęcia w szkołach

Czas trwania:
3 spotkania po 45 minut

Prowadzący:
mgr Maria Majewska – psycholog
mgr Patrycja Rasińska – psycholog

V.
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej

Grupa docelowa:
Klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Forma:
Zajęcia w zespołach klasowych

Czas trwania:
1 spotkanie 90 minut

Prowadząca:
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy

VI.
Terapia miofunkcjonalna

Grupa docelowa:
Dzieci od 6 roku życia

Czas trwania
Tylko w poradni.  30 spotkań po 30 minut

Prowadzący:
mgr Anna Mazurkiewicz-Dulińska – neurologopeda
mgr Katarzyna Pergoł – logopeda

VII.
Diagnoza i terapia metodą Neuroflow

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 6-12 lat z trudnościami w zakresie prawidłowego czytania,
pisania i mówienia, przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

Czas trwania:
Zajęcia indywidualne, raz w  tygodniu po 60 minut  przez cały rok szkolny.

Forma, miejsce:
Zajęcia indywidualne w poradni.

Prowadząca:
mgr Anna Mazurkiewicz-Dulińska – neurologopeda

VIII.
Diagnoza i terapia SI

Grupa docelowa:
dzieci w wieku 5 -10 lat

Forma:
Zajęcia indywidualne tylko w poradni.

Czas trwania:
raz w tygodniu po 60 minut.

Prowadząca:
mgr Joanna Wytrykowska – psycholog/terapeuta SI

IX.
Zajęcia terapeutyczne ” Z ortografią na Ty” 

Grupa docelowa:
Klasy IV-VI

Czas trwania:
Cały rok szkolny na terenie poradni. Raz w tygodniu po 60 minut.

Prowadząca:
mgr Urszula Kowieska-Ścioch – pedagog

X.
Zajęcia z zakresu Terapii Ręki

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 5-9 lat

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni

Czas trwania:
Zajęcia raz w tygodniu przez cały rok szkolny.

Prowadząca:
mgr Katarzyna Pergoł- logopeda

XI.

Uważni online. Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem uwodzenia online

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 12-15 lat. Zajęcia w szkołach z grupami klasowymi.

Czas trwania:
1 spotkanie trwające 45 minut

Prowadzący w zespołach dwuosobowych na zmianę :
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy
mgr Urszula Kowieska-Ścioch – pedagog
mgr Rafał Sawicki- psycholog