Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2020/2021

Propozycje spotkań z uczniami

I.
Trening umiejętności społecznych
w oparciu o program profilaktyczny rekomendowany przez MEN
– „Przyjaciele Zippiego”

Grupa docelowa:
dzieci w wieku 6-9 lat

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni. Jedna grupa.

Czas trwania:
24 spotkania po 60 minut

Prowadzący:
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy
mgr Anna Kintop – pedagog/psycholog

II.
Warsztaty w oparciu o program wczesnej profilaktyki „Cukierki”

Grupa docelowa:
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Miejsce:
Zajęcia w zespołach klasowych

Czas trwania:
3 x 45 minut

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog/doradca zawodowy

III.
Terapia poznawcza dla dzieci i młodzieży
prowadzona Metodą Profesora Reuvena Feuersteina. 

Grupa docelowa:
Dzieci od 7 roku życia.

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni.

Czas trwania:
Cały rok szkolny

Prowadzący:
mgr Beata Jagacka – psycholog

IV.
Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

Grupa docelowa:
uczniowie  klas VI-VIII  szkół podstawowych.

Czas trwania:
120 minut

Prowadzący:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego, nauczyciel informatyki

V.
„Internet bez hejtu”

Grupa docelowa:
uczniowie klas IV-VI SP

Forma:
warsztaty w szkołach

Czas trwania:
45 minut

Prowadzący:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego, nauczyciel informatyki

VI.
Trening umiejętności społecznych dla dziewcząt w wieku nastoletnim. NOWOŚĆ

Grupa docelowa:
Dziewczęta, nastolatki

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni.

Czas trwania:
Cały rok szkolny

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog/doradca zawodowy

VII.

Zajęcia profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądź kumplem. Nie dokuczaj”. NOWOŚĆ 

Grupa docelowa:
Klasy I-III oraz klasy IV-VI szkoły podstawowej

Miejsce:
Zajęcia w szkołach

Czas trwania:
3 spotkania po 45 minut

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog/doradca zawodowy

VIII.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej

Grupa docelowa:
klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Forma:
Zajęcia w grupach

Czas trwania:
2 x po 45 minut

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy

IX.
Trening Zastępowania Agresji ART (TZA)

Grupa docelowa:
Uczniowie klas VII i starszych

Czas trwania:
Cały rok szkolny.

Miejsce:
Zajęcia prowadzone tylko w poradni.

Prowadzący:
mgr Beata Jagacka – psycholog

X.
Terapia miofunkcjonalna

Grupa docelowa:
dzieci od 6 roku życia

Czas trwania
30 spotkań po 30 minut

Prowadzący:
mgr Anna Mazurkiewicz-Dulińska – logopeda

XI.
Diagnoza i terapia metodą Warnkego

Grupa docelowa:
dzieci w wieku 9-12 lat z trudnościami w zakresie prawidłowego czytania,
pisania i mówienia, przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

Czas trwania:
cały rok

Forma, miejsce:
Zajęcia indywidualne w poradni

Prowadzący:
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego

XII.
Trening Umiejętności Społecznych

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 8-10 lat

Miejsce:
zajęcia tylko w poradni.

Czas trwania:
24 spotkania po 60 minut

Prowadzący:
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog/ psycholog
mgr Beata Jagacka – psycholog

XIII.
Diagnoza i terapia SI

Grupa docelowa:
dzieci w wieku 6-10 lat

Forma:
Zajęcia indywidualne

Czas trwania:
cały rok

Prowadzący:
mgr Joanna Wytrykowska – psycholog/terapeuta SI

XIV.
Grupa terapeutyczna dla nastolatków z Zespołem Aspergera
i trudnościami w kontaktach społecznych o innym podłożu. 

Grupa docelowa:
II-III etap edukacyjny

Czas trwania:
od listopada, 10 spotkań po 60 minut

Prowadzący:
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog/psycholog

XV.
Zajęcia terapeutyczne ” Z ortografią na Ty” NOWOŚĆ

Grupa docelowa:
Klasy IV-VI

Czas trwania:
Cały rok szkolny na terenie poradni

Prowadzący:
mgr U. Kowieska-Ścioch – pedagog