Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2021/2022

Propozycje spotkań z uczniami

I.
Trening umiejętności społecznych

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 7-9 lat

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni. Kilka grup.

Czas trwania:
10 spotkań  po 120 minut

Prowadzący:
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy
mgr Anna (Kintop) Klażyńska – pedagog/psycholog

II.
Trening umiejętności społecznych 

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 7-9 lat

Miejsce:
Tylko w poradni

Czas trwania:
Cały rok szkolny. Raz w tygodniu po 60 minut.

Prowadzący:
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog
mgr Urszula Kowieska – Ścioch  -pedagog

III.
Terapia poznawcza dla dzieci i młodzieży prowadzona Metodą Profesora Reuvena Feuersteina. 

Grupa docelowa:
Dzieci od 7 roku życia.

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni.

Czas trwania:
Cały rok szkolny. Zajęcia raz w tygodniu po 60 minut.

Prowadzący:
mgr Beata Jagacka – psycholog

IV.
Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

Grupa docelowa:
Uczniowie  klas VI-VIII  szkół podstawowych.

Czas trwania:
120 minut

Prowadzący:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego, nauczyciel informatyki

V.
„Internet bez hejtu”

Grupa docelowa:
Uczniowie klas IV-VI SP

Forma:
Warsztaty w szkołach

Czas trwania:
45 minut

Prowadzący:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego, nauczyciel informatyki

VI.
Zajęcia profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądź kumplem. Nie dokuczaj”.

Grupa docelowa:
Klasy I-III oraz klasy IV-VI szkoły podstawowej

Miejsce:
Zajęcia w szkołach

Czas trwania:
3 spotkania po 45 minut

Prowadzący:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/doradca zawodowy

VII.
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej

Grupa docelowa:
Klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Forma:
Zajęcia w zespołach klasowych

Czas trwania:
2 x po 45 minut lub 1 spotkanie 90 minut

Prowadzący:
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy

VIII.
Terapia miofunkcjonalna

Grupa docelowa:
Dzieci od 6 roku życia

Czas trwania
Tylko w poradni.  30 spotkań po 30 minut

Prowadzący:
mgr Anna Mazurkiewicz-Dulińska – logopeda
mgr Katarzyna Naczaj-Marcinkiewicz

IX.
Diagnoza i terapia metodą Warnkego

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 9-12 lat z trudnościami w zakresie prawidłowego czytania,
pisania i mówienia, przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

Czas trwania:
Zajęcia indywidualne, raz w  tygodniu po 60 minut  przez cały rok szkolny.

Forma, miejsce:
Zajęcia indywidualne w poradni.

Prowadzący:
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego

X.
Diagnoza i terapia SI

Grupa docelowa:
dzieci w wieku 5 -10 lat

Forma:
Zajęcia indywidualne tylko w poradni.

Czas trwania:
raz w tygodniu po 60 minut.

Prowadzący:
mgr Joanna Wytrykowska – psycholog/terapeuta SI

XI.
Ogólnopolski projekt edukacyjny – ” Covisdowe zdrowe love”.
Przedszkole nr 47 „Leśna Pętelka” z Gdyni 

Grupa docelowa:
Dzieci z klas I-III oraz grupy przedszkolne.  Projekt realizowany w szkołach i przedszkolach z terenu działania poradni.
Moduł 7- akcja relaksacja-” Uwaga-psycholog pomaga- warsztaty dla dzieci o radzeniu sobie z trudnościami.

Czas trwania:
Cały rok na zaproszenie placówek biorących udział w projekcie.

Prowadzący:
Psycholodzy z poradni.

XII.
Zajęcia terapeutyczne ” Z ortografią na Ty” 

Grupa docelowa:
Klasy IV-VI

Czas trwania:
Cały rok szkolny na terenie poradni. Raz w tygodniu po 60 minut.

Prowadzący:
mgr U. Kowieska-Ścioch – pedagog

XIII.
Zajęcia grupowe „Reintegracja”

Grupa docelowa:
Klasy klasy IV-VIII szkoły podstawowej. W zależności od potrzeb środowiska szkolnego, możliwe jest
przeprowadzenie proponowanych zajęć w klasach I-III

Miejsce:
Zajęcia w zespołach klasowych na terenie szkół.

Czas trwania:
2 godziny lekcyjne

Prowadzący:
mgr K. Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy

XIV.
AAC-PELS/MAKATON – nauka alternatywnych sposobów porozumiewania się.

Grupa docelowa:
Dzieci niemówiące dotknięte Autyzmem, Afazją.

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni

Czas trwania:
Zajęcia raz w tygodniu przez cały rok szkolny.

Prowadzący:
mgr Katarzyna Naczaj – Marcinkiewicz – logopeda