Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2019/2020

Propozycje spotkań z uczniami

I.
Trening umiejętności społecznych
w oparciu o program profilaktyczny rekomendowany przez MEN
– „Przyjaciele Zippiego”

Grupa docelowa:
dzieci w wieku 7-10 lat

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni. Jedna grupa.

Czas trwania:
24 spotkania po 60 minut

Prowadzący:
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy
mgr Anna Kintop – pedagog/psycholog

II.
Warsztaty w oparciu o program wczesnej profilaktyki „Cukierki”

Grupa docelowa:
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Miejsce:
Zajęcia w zespołach klasowych

Czas trwania:
3 x 45 minut

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog

III.
Terapia poznawcza dla dzieci i młodzieży
prowadzona Metodą Profesora Reuvena Feuersteina. NOWOŚĆ

Grupa docelowa:
Dzieci od 7 roku życia.

Miejsce:
Zajęcia tylko w poradni.

Czas trwania:
Cały rok szkolny

Prowadzący:
mgr Beata Jagacka – psycholog

IV.
Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

Grupa docelowa:
uczniowie starszych klas szkół podstawowych.

Czas trwania:
120 minut

Prowadzący:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego

V.
„Internet bez hejtu”

Grupa docelowa:
uczniowie klas IV-VIII SP

Forma:
warsztaty

Czas trwania:
45 minut

Prowadzący:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego

VI.
Zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej organizowane w placówkach.

Grupa docelowa:
dzieci w wieku przedszkolnym

Forma:
Zajęcia w grupach

Czas trwania:
2 x po 45 minut

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy

VII.
Trening Zastępowania Agresji ART. NOWOŚĆ

Grupa docelowa:
Dzieci w wieku szkolnym.

Czas trwania:
Cały rok szkolny.

Miejsce:
Zajęcia prowadzone tylko w poradni.

Prowadzący:
mgr Beata Jagacka – psycholog

VIII.
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej

Grupa docelowa:
uczniowie klas VII,VIII SP.

Miejsce:
Zajęcia w zespołach klasowych

Czas trwania:
2x 45 minut
lub
1 spotkanie 90 minut

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog
mgr Katarzyna Pólkowska – psycholog/doradca zawodowy

IX.
Terapia miofunkcjonalna

Grupa docelowa:
dzieci od 6 roku życia

Czas trwania
30 spotkań po 30 minut

Prowadzący:
mgr Anna Mazurkiewicz-Dulińska – logopeda

X.
Diagnoza i terapia metodą Warnkego

Grupa docelowa:
dzieci w wieku 9-12 lat z trudnościami w zakresie prawidłowego czytania,
pisania i mówienia, przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

Czas trwania:
cały rok

Forma, miejsce:
Zajęcia indywidualne w poradni

Prowadzący:
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego

XI.
Matematyka jest wszędzie z wykorzystaniem IT.

Grupa docelowa:
uczniowie klas IV – VI SP.

Miejsce:
zajęcia tylko w poradni.

Czas trwania:
24 spotkania po 60 minut

Prowadzący:
mgr Ewa Zarzecka – surdopedagog

XII.
Terapia ręki. NOWOŚĆ

Grupa docelowa:
dzieci w wieku 6 – 8 lat

Forma:
Zajęcia grupowe

Czas trwania:
15 spotkań po 45 minut

Prowadzący:
mgr Magdalena Bartosiewicz-Żegota – logopeda/neurologopeda

XIII.
Diagnoza i terapia SI

Grupa docelowa:
dzieci w wieku 6-10 lat

Forma:
Zajęcia indywidualne

Czas trwania:
cały rok

Prowadzący:
mgr Joanna Wytrykowska – psycholog/terapeuta SI

XIV.
Grupa terapeutyczna dla nastolatków z Zespołem Aspergera
i trudnościami w kontaktach społecznych o innym podłożu. NOWOŚĆ

Grupa docelowa:
II-III etap edukacyjny

Czas trwania:
od listopada, 10 spotkań po 60 minut

Prowadzący:
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog/psycholog

XV.
Grupa dla rodzeństwa dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Grupa docelowa:
II etap edukacyjny

Czas trwania:
6 spotkań po 60 minut, drugi semestr roku szkolnego 2019/20

Prowadzący:
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog/psycholog