Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2023/2024

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych

I.
Spotkania szkoleniowe prowadzone na terenie Poradni ( tematyka dotycząca afazji, mutyzmu oraz integracji sensorycznej)

Grupa docelowa:
Nauczyciele/ specjaliści szkolni

Czas trwania:
60 minut w placówce

Prowadzący:
Wszyscy specjaliści w zależności od potrzeb.