Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2020/2021

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych

I.
Zasady postępowania z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową
i deficytami uwagi w warunkach szkolnych.

Grupa docelowa:
Nauczyciele

Czas trwania:
ok. 2 godz.

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog/ doradca zawodowy
mgr Anna Kintop – pedagog/psycholog

II.
Depresja i samookaleczanie się. Kiedy zmiany w zachowaniu dziecka są niepokojące.

Grupa docelowa:
Nauczyciele
Rodzice (wtorki godziny popołudniowe)

Czas trwania:
60 minut

Prowadząca:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog

III.
Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu.

Grupa docelowa:
Nauczyciele

Czas trwania:
60 minut

Prowadząca:
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog/psycholog