Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2021/2022

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych

I.
Praca z uczniem z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu 

Grupa docelowa:
Nauczyciele

Czas trwania:
60 minut w placówce, która wyraziła chęć zorganizowania spotkania.

Prowadząca:
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog/psycholog

II.
Depresja i samookaleczanie się. Kiedy zmiany w zachowaniu dziecka są niepokojące.

Grupa docelowa:
Nauczyciele

Czas trwania:
60 minut w placówce, która wyraziła chęć zorganizowania spotkania.

Prowadząca:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog
mgr Marek Rosłoniec – psycholog