Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2019/2020

Propozycje spotkań z rodzicami/nauczycielami

I.
Warsztaty dla ojców. NOWOŚĆ

Grupa docelowa:
Ojcowie dzieci w różnym wieku

Czas trwania:
5 spotkań po 2 godziny zegarowe

Prowadzący:
mgr Marek Rosłoniec – psycholog/terapeuta rodzinny

II.
Rozwój mowy dziecka – przedstawienie etapów rozwoju mowy
oraz zaprezentowanie ćwiczeń stymulujących ten rozwój.

Grupa docelowa:
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czas trwania:
90 min.

Prowadzący:
mgr Magdalena Bartosiewicz-Żegota – logopeda/neurologopeda

III.
Wpływ sposobu karmienia dziecka na rozwój jego mowy.

Grupa docelowa:
Rodzice, Nauczyciele

Czas trwania:
W zależności od potrzeb

Prowadzący:
mgr Anna Mazurkiewicz-Dulińska – logopeda

IV.
Terapia rodzinna dla rodzin bez uzależnień
(sprawy wychowawcze, okołorozwodowe itp.). NOWOŚĆ

Grupa docelowa:
Rodziny

Czas trwania:
12 spotkań po 90 minut

Prowadzący:
mgr Marek Rosłoniec – psycholog/terapeuta rodzinny

V.
Podstawowe zasady wychowywania dzieci „Bez porażek”

Grupa docelowa:
Wychowawcy klas

Forma:
Warsztaty dla wychowawców klas realizowane na terenie placówek (szkół i przedszkoli)

Czas trwania:
3 spotkania po 2 godziny zegarowe

Prowadzący:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog
mgr Beata Wójcicka – psycholog

VI.
Depresja i samookaleczanie się – Kiedy zmiany z zachowaniu dziecka są niepokojące.

Grupa docelowa:
Nauczyciele, Rodzice

Czas trwania:
60 minut

Prowadzący:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog

VII.
Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

Grupa docelowa:
Rodzice dzieci w różnym wieku.

Czas trwania:
120  minut

Prowadzący:
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog

VIII
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.

Cel programu:
Budowanie prawidłowych relacji rodziców z dziećmi i ich znaczenie w wychowaniu. Inne spojrzenie na relacje z dzieckiem, dostrzeganie jego potrzeb i właściwie na nie reagowanie. Pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat stosowanych metod wychowawczych oraz pomoc w dostrzeżeniu i zakwestionowaniu niektórych stereotypów czy mitów wychowawczych

Grupa docelowa:
Rodzice i wychowawcy dzieci w różnym wieku

Czas trwania:
10 spotkań po 3 godziny zegarowe

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog

IX.
Warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Grupa docelowa:
Rodzice i wychowawcy dzieci w różnym wieku

Czas trwania:
10 spotkań po 3 godziny zegarowe

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog