Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2019/2020

Propozycje spotkań z rodzicami/nauczycielami

I.
Warsztaty dla ojców. 

Grupa docelowa:
Ojcowie dzieci w różnym wieku

Czas trwania:
12 spotkań po 50 minut

Prowadzący:
mgr Marek Rosłoniec – psycholog/terapeuta rodzinny

II.

Terapia rodzinna dla rodzin bez uzależnień
(sprawy wychowawcze, okołorozwodowe itp.). 

Grupa docelowa:
Rodziny

Czas trwania:
5 spotkań po 120 minut

Prowadzący:
mgr Marek Rosłoniec – psycholog/terapeuta rodzinny

III.
Depresja i samookaleczanie się – Kiedy zmiany z zachowaniu dziecka są niepokojące.

Grupa docelowa:
Nauczyciele, Rodzice

Czas trwania:
60 minut

Prowadząca:
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog

IV.
Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

Grupa docelowa:
Rodzice dzieci w różnym wieku.

Czas trwania:
120  minut

Prowadzące:
mgr Lidia Wielądek – pedagog/oligofrenopedagog/terapeuta Metody Warnkego
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog

V.
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.

Cel programu:
Budowanie prawidłowych relacji rodziców z dziećmi i ich znaczenie w wychowaniu. Inne spojrzenie na relacje z dzieckiem, dostrzeganie jego potrzeb i właściwie na nie reagowanie. Pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat stosowanych metod wychowawczych oraz pomoc w dostrzeżeniu i zakwestionowaniu niektórych stereotypów czy mitów wychowawczych

Grupa docelowa:
Rodzice i wychowawcy dzieci w różnym wieku

Czas trwania:
10 spotkań po 3 godziny zegarowe

Prowadzący:
mgr Beata Wójcicka – psycholog
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog

VI.
Warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Grupa docelowa:
Rodzice i wychowawcy dzieci w różnym wieku

Czas trwania:
10 spotkań po 3 godziny zegarowe

Prowadzące:
mgr Beata Wójcicka – psycholog
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog