Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2022/2023

Propozycje spotkań z rodzicami/nauczycielami

I.
Warsztaty dla ojców. 

Grupa docelowa:
Ojcowie dzieci w różnym wieku

Czas trwania:
3 spotkania po 3 godziny

Prowadzący:
mgr Marek Rosłoniec – psycholog/terapeuta rodzinny

II. 
Depresja i samookaleczanie się – Kiedy zmiany z zachowaniu dziecka są niepokojące.

Grupa docelowa:
Nauczyciele, Rodzice

Czas trwania:
60 minutowe zajęcia w placówce, która zgłosi chęć zorganizowania spotkania.

Prowadzący:
mgr Marek Rosłoniec – psycholog/terapeuta rodzinny

III.
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, wychowawców  i nauczycieli – (program 3  modułowy) : moduł 1

Cel programu:
Budowanie prawidłowych relacji rodziców z dziećmi i ich znaczenie w wychowaniu. Inne spojrzenie na relacje z dzieckiem, dostrzeganie jego potrzeb i właściwie na nie reagowanie. Pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat stosowanych metod wychowawczych oraz pomoc w dostrzeżeniu i zakwestionowaniu niektórych stereotypów czy mitów wychowawczych

Grupa docelowa:
Rodzice i wychowawcy dzieci w różnym wiek

Czas trwania:
10 spotkań po 3 godziny zegarowe

Prowadzący:
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog

IV.
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, wychowawców  i nauczycieli 
 „Rodzeństwo bez rywalizacji” – moduł 2 

Grupa docelowa:
Rodzice i wychowawcy dzieci w różnym wieku

Czas trwania:
10 spotkań po 3 godziny zegarowe

Prowadzące:
mgr Małgorzata Żabicka – pedagog
mgr Iwona Tyczyńska – psycholog/oligofrenopedagog