Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2023/2024

Propozycje spotkań z rodzicami/nauczycielami

I.
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z elementami NVC  

Grupa docelowa:
Rodzice dzieci w różnym wieku

Czas trwania:
12 spotkań po 2 godziny. Spotkania odbywają się w budynku Poradni.

Prowadząca:
mgr Magdalena Wertejuk – pedagog

II. 
Rozwój mowy dziecka- przedstawienie etapów rozwoju mowy oraz prezentacja ćwiczeń stymulujących ten rozwój.

Grupa docelowa:
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czas trwania:
90 minutowe zajęcia w placówce, która zgłosi chęć zorganizowania spotkania.

Prowadzący:
mgr Magdalena Bartosiewicz-Żegota – neurologopeda

III.
Wpływ sposobu karmienia dziecka na rozwój jego mowy

Grupa docelowa:
Rodzice

Czas trwania:
Około 60 minut, w zależności od potrzeb.

Prowadząca:
mgr Anna Mazurkiewicz-Dulińska – neurologopeda

IV.
Uważni rodzice. Przedstawienie specyfiki zjawiska uwodzenia dzieci w Internecie oraz roli rodzica w ochronie dzieci.
 „Rodzeństwo bez rywalizacji” – moduł 2 

Grupa docelowa:
Rodzice uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania:
30 minut

Prowadzący:
mgr Rafał Sawicki– psycholog