Komunikat o ograniczeniach w funkcjonowaniu Poradni w dniach 16-25 marca 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zmianami) oraz za zgodą organu prowadzącego.

Informuję, że
w dniach 16-25 marca 2020 r.
Poradnia Psychologiczo – Pedagogiczna w Tłuszczu
ogranicza swoim klientom dostęp do placówki.

W/w terminie pracownicy poradni będą dla Państwa świadczyć pracę za pośrednictwem kontaktów telefonicznych, poczty tradycyjnej, elektronicznej, a w sytuacji kryzysowej bezpośrednio, z jednoczesnym zachowaniem wszelkich środków ostrożności (po wcześniejszych uzgodnieniach z odpowiednimi służbami).

Zapisy i konsultacje będą realizowane wyłącznie telefonicznie.

Będziemy do Państwa dyspozycji pod tel/fax: 29 757 38 97 tel. kom. 503 457 805 e-mail: ppptluszcz@op.pl lub ppptluszcz@ppptluszcz.pl.

Ponadto proponuję śledzenie naszego profilu na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ppptluszcz w celu uzyskania kolejnych informacji.

Strona www poradni jest aktualnie w trakcie przebudowy. Za wszelkie utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

Przypominam też o konieczności przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, jakie znajdą Państwo pod adresem: www.gis.gov.pl

Dziękuję za wyrozumiałość.

Lidia Wielądek
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu

Pismo ze Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie ograniczenia w funkcjonowaniu Poradni psychologiczno-pedagoticznych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.