Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1977 roku jako Punkt Filialny Wyszkowskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Tłuszczu. Jej jedynym wówczas pracownikiem była Pani mgr Halina Koć – logopeda. Po roku działalności zatrudniona została Pani mgr Hanna Postek – psycholog.

1 września 1981 roku decyzją Nr 14/81 Kuratora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce Punkt Filialny został przekształcony w Filię Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Wyszkowie przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Tłuszczu. W tym czasie Poradnia obejmowała swoją opieką wszystkie szkoły i placówki gminy Tłuszcz, Klembów, Dąbrówka, Zabrodzie. Funkcję kierownika Filii pełniła w tym czasie mgr Halina Koć – logopeda.

31 sierpnia 1984 roku decyzją Nr 6/ 84 Kuratora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce ulega likwidacji Filia w Tłuszczu Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Wyszkowie, a z dniem 1 września 1984 roku powołano Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Tłuszczu.

Rejon działania poradni pozostał ten sam. Kadra pedagogiczna stopniowo się rozrastała, ale warunki lokalowe były bardzo trudne. Siedzibę Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Tłuszczu stanowiły dwa bardzo małe pokoiki na trzecim piętrze Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tłuszczu.

W 1993 roku Poradnia przeprowadziła się na parter Zbiorczej Szkoły Gminnej
w Tłuszczu do czterech odnowionych, ale nadal maleńkich gabinetów. Tego samego roku, decyzją Nr 5/93 Kuratora Oświaty w Ostrołęce Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Tłuszczu przekształcono w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tłuszczu.

Od 1stycznia 1999 r. organem prowadzącym placówkę jest Powiat Wołomiński.

1 stycznia 2004 roku oficjalnie rozpoczęliśmy działalność w nowej siedzibie, przy ulicy Kościelnej 1A na piętrze wyremontowanego budynku po dawnym LO w Tłuszczu.

Aktualnie dysponujemy siedmioma gabinetami specjalistycznymi. Mamy salę do terapii ruchowej,
2 poczekalnie. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Obejmujemy swoją opieką dzieci i młodzież z czterech gmin:  TłuszczKlembów, Jadów, Strachówka.

Tworzymy zespół otwartych, tolerancyjnych profesjonalistów dla których największą wartością jest CZŁOWIEK.

Kolejni dyrektorzy placówki:
1984 r. – 1987 r. – mgr Halina Koć, Grażyna Mamot, Alicja Bylińska
1987 r. – 1992 r. – mgr Janina Przybysz
1992 r. – 2012 r. – mgr Ewa Zarzecka
2012 r. – 2022 r. – mgr Lidia Wielądek
Od 1 września 2022 r. do lipca 2023 r. obowiązki Dyrektora pełniła mgr Anna Klażyńska
Od lipca 2023 r. – mgr Lidia Wielądek