Gmina Tłuszcz

Tłuszcz

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu
1) Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
2) Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3) Branżowa Szkoła I Stopnia im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej
ul. Radzymińska 2
05-240 Tłuszcz
tel.  29 777 42 00
www.zstluszcz.pl e-mail: zstluszcz@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
ul. Radzymińska 2
05-240 Tłuszcz
tel.  29 777 41 66
http://sp2tluszcz.edu.pl e-mail: sp2tluszcz@edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu
ul. Kościelna 1
05-240 Tłuszcz
tel.  29 757 30 02
www.sptluszcz.pl e-mail: sp_tl_1@op.pl

Przedszkole „Baśniowa Kraina”
ul. A. Mickiewicza 7
05-240 Tłuszcz
tel.  29 757 32 37
www.tluszcz.pl/basniowakraina e-mail: basniowakraina@poczta.onet.pl

Przedszkole Sióstr od Aniołów
ul. Racławicka 5
05-240 Tłuszcz
tel. 664 115 463

Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Happy Academy
ul. Adama Mickiewicza 16
05-240 Tłuszcz
tel. 789 044184

Przedszkole GALILEO
ul. Powstańców 9
05-240 Tłuszcz
tel. 608 179 795
www.przedszkole-galileo.pl e-mail: przedszkole@kastor.org.pl

Miąse

Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem
Szkoła Podstawowa im. Zofii Solarzowej w Miąsem
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44
05-240 Tłuszcz
tel.  29 757 30 50
www.zsmiase.edupage.org e-mail: miase@op.pl

Przedszkole Samorządowe w Miąsem
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44
05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 30 50

Jasienica

Zespół Szkół w Jasienicy
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jasienicy,
ul. Szkolna 8, 05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 31 13
www.zsjasienica.pl e-mail: zsjasienica@wp.pl

Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia I
ul. Szkolna 8,
05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 31 13

Mokra Wieś

Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
ul. Marii Konopnickiej 12
05-240 Tłuszcz
tel. 29 591 00 17
www.zsmokrawies.edupage.org e-mail: zsmokrawies@wp.pl

Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi
ul. Marii Konopnickiej 12
05-240 Tłuszcz
tel. 29 591 00 17

Stryjki

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach
Stryjki 2
05-240 Tłuszcz
tel.  29 75 73 030
http://www.szkolastryjki.pl/s/ e-mail: szkolastryjki@o2.pl

Kozły

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Wacława Sieroszewskiego
w Kozłach
Kozły 27
05-240 Tłuszcz
tel.  29 777 16 67
www.spkozly.edupage.org e-mail: szkolawkozlach@wp.pl

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Kozłach
Kozły 27
05-240 Tłuszcz
tel.  29 777 16 67

Postoliska

Zespół Szkół w Postoliskach. Szkoła Podstawowa im. Jana Kielaka w Postoliskach
ul. Plac 3-go Maja 18
05-240 Tłuszcz
tel. 29 75 73 025
www.zspostoliska.szkolnastrona.pl e-mail: zsgimp@interia.pl

Przedszkole Samorządowe w Postoliskach
ul. Plac 3-go Maja 18
05-240 Tłuszcz
tel. 29 75 73 025

Gmina Klembów

Klembów

Szkoła Podstawowa im. Gen. Dyw. Franciszka Żymirskiego
ul. im Gen. Dyw. Franciszka Żymirskiego 68
05-205 Klembów
tel. . 22 799 93 79
www.spklembow.pl e-mail: zsklembow@klembow.pl

Przedszkole
ul. im Gen. Dyw. Franciszka Żymirskiego 68
05-205 Klembów
tel. 22 799 93 79

Ostrówek

Zespołu Szkół w Ostrówku
Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku
ul. Warszawska 2
05-205 Klembów
tel. 29 777 03 18
www.zsostrowek.klembow.pl  e-mail: zsostrowek@klembow.pl

Samorządowe Przedszkole w Ostrówku
ul. Warszawska 2
05-205 Klembów
tel.  29 777 02 09
www.zsostrowek.klembow.pl e-mail: zsostrowek@klembow.pl

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku
ul. Abpa Z. Felińskiego 1
05-205 Klembów
tel. 29 777 03 06
www.zssostrowek.edu.pl e-mail: zssostrowek@wp.pl

Dobczyn

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
ul. Mazowiecka 67
05-205 Klembów
tel. 29 799 93 32
www.spdobczyn.pl e-mail: sekretariat@spdobczyn.pl

Stary Kraszew

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5
05-205 Stary Kraszew
tel. 29 777 85 85
www.spstarykraszew.szkolnastrona.pl e-mail: spstarykraszew@klembow.pl

Przedszkole
ul. Szkolna 5
05-205 Stary Kraszew
tel. 29 777 85 85

Wola Rasztowska

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej
ul. Szkolna 9,
05-205 Klembów
tel. 29 777 82 01
www.spwolarasztowska.pl e-mail: spwolarasztowska@klembow.pl

Krusze

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu
Krusze 34, 05-240 Tłuszcz
tel. 29 591 00 66
www.spkrusze@poczta.fm e-mail: spkrusze@klembow.pl

Gmina Jadów

Jadów

Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. 11-go Listopada 15/17
05-280 Jadów
tel. 25 675 40 02
www.pspjadow.edupage.org e-mail: pspjadow@interia.eu

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie
ul. 11 Listopada 15
05-280 Jadów
tel. 25 675 41 16
email: sp1jadow@wp.pl

Gminne Przedszkole w Jadowie
ul. Listopada 9
05-280 Jadów
tel.25 675 40 17
e-mail: przedszkolejadow@gmail.com

Urle

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
ul. Żwirki i Wigury 4
05-281 Urle
tel. 25 675 48 94
www.liceumurle.pl e-mail: lo_urle@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Urlach
ul. Żwirki i Wigury 4
05-281 Urle
tel. 25 675 49 15
www.spurle.vel.pl e-mail: szkola.urle@op.pl

Przedszkole im. Janusza Korczaka w Urlach
ul. Żwirki i Wigury 4
05-281 Urle
tel. 25 675 49 15

Szewnica

Szkoła Podstawowa w Szewnicy
ul. Kościelna 28
05-281 Szewnica
tel. 25 675 76 14
www.szewnica.szkolnastrona.pl e-mail: pspszewnica@wp.pl
Punkt przedszkolny w SP

Nowinki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowinkach
Nowinki 31
05-280 Nowinki
tel. 25 675 75 78
e-mail: psp.nowinki@op.pl

Myszadła

Szkoła Podstawowa w Myszadłach
Myszadła 65A
05 – 280 Jadów
tel. 25 675 73 51
www.myszadla.szkolnastrona.pl e-mail: pspmysz@wp.pl

Gmina Strachówka

Strachówka

Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce
ul. Kmiecińskiego 3
05-282 Strachówka
tel. 25 675 90 37
www.zsstrachowka.pl e-mail: rzecznorwidowska@wp.pl

Gmina Dąbrówka

Dąbrówka

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce
ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel. ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Guzowatka

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce
Guzowatka 81, 05-252 Dąbrówka
tel. (29) 757-84-65
e-mail: spgozowatka@dabrowka.net.pl
www: http://spwg.dabrowka.net.pl

Józefów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie
ul. Kościelna 2, 05-254 Dąbrówka
tel./fax: 29 757-93-04
e-mail: pgwj@op.pl
www: http://www.zswj.dabrowka.net.pl

Wszebory

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
Wszebory,   ul. Trakt Napoleoński 45,   05-252 Dąbrówka
tel. (29) 757-80-18
kom. 515-788-561 – sekretariat
e-mail: dyrektor@spwszebory.edu.pl,     sekretariat@spwszebory.edu.pl
www: http://spww.dabrowka.net.pl,      http://spwszebory.edu.pl

Dręszew

Przedszkole Samorządowe  pod „Wesołym Ekoludkiem”
Dręszew,  ul. Szkolna 4  05-252 Dąbrówka
tel. 29 75 78 084
e-mail:   ekoludek13@wp.pl
www: http://ekoprzedszkole.dabrowka.net.pl