Wsparcie dla dzieci i rodzin ukraińskich

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu zaprasza dzieci i rodziny pochodzące z Ukrainy,
przebywające na terenie działania poradni, które potrzebują wsparcia psychologicznego w związku
z aktualną sytuacją na Ukrainie do kontaktu za pośrednictwem adresu  e-mail i kontaktu telefonicznego:
ppptluszcz@ppptluszcz.pl
tel. stacjonarny 29 7573897
Messenger poradni na profilu Facebook     https://www.facebook.com/ppptluszcz

Każde zgłoszenie będziemy analizować i kontaktować się z Państwem w trybie pilnym 

Zgłoszenia za pomocą e-mail:
–  poniedziałek  8.00-9.00 – psycholog Katarzyna Pólkowska,
e-mail: katarzyna.polkowska@ppptluszcz.pl , tel.kom.577 753 200
wtorek            8.00 – 9.00 – psycholog Marek Rosłoniec,
e-mail: marek.rosloniec@ppptluszcz.pl  ,   tel.kom.577  762  300
środa              16.00 -17.00 – psycholog Iwona Tyczyńska,
e- mail: iwona.tyczynska@ppptluszcz.pl , tel.kom.577  762  300

W przypadku kontaktu telefonicznego, prosimy aby obcokrajowca reprezentowała osoba władająca językiem polskim w celu sprawnej komunikacji.
E-maile i wiadomości wysłane za pomocą komunikacji internetowej postaramy się przetłumaczyć sami za pomocą dostępnych technik informacyjnych.

Kontakt telefoniczny  z wyżej wymienionymi specjalistami – tylko w wyznaczonych terminach.

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ

Психолого-педагогічний консультаційний центр у Тлущі запрошує дітей та сімей з України, які перебувають в зоні обслуговування клініки, та потребують психологічної підтримки в зв’язку з поточною ситуацією в Україні, звертатися за електронною поштою та телефоном:
ppptluszcz@ppptluszcz.pl
тел. стаціонарни 297573897
Facebook https://www.facebook.com/ppptluszcz

Ми проаналізуємо кожне звернення і зв’яжемося з Вами в терміновому порядку.

Звернення за допомогою email:
понеділок 8.00-9.00 – психолог Катажина Пульковска,
e-mail: katarzyna.polkowska@ppptluszcz.pl , тел.моб.577 753 200
вторек       8.00 – 9.00 – психолог Марек Рослонец,
e-mail: marek.rosloniec@ppptluszcz.pl  ,   тел.моб.577 762 300
середа       16-17- психолог Івона Тичиньска,
e- mail: iwona.tyczynska@ppptluszcz.pl, тел.моб.577 762  300

У разі телефонного зв’язку ми просимо, щоб іноземця представляла особа, яка володіє польською мовою, для ефективного спілкування.
E-mail повідомлення, надіслані через Інтернет-спілкування, ми намагатимемося перекладати використовуючи доступні інформаційні технології.

Телефонний зв’язок  з вищезазначеними спеціалістами – тільки у визначений час.

Ponadto tu można znaleźć inną pomoc systemową

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-dla-obywateli-ukrainy
https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-uczniami-na-temat-sytuacji-w-ukrainie–rekomendacje-dla-nauczycieli-i-pedagogow-szkolnych

Darmowe książki dla dzieci w języku ukraińskim do pobrania.

https://lustrobiblioteki.pl/2022/03/70-darmowych-ksiazek-dla-dzieci-w-jezyku-ukrainskim-do-pobrania/
https://biblioteka.wroc.pl/ua/
https://lustrobiblioteki.pl/solidarnizukraina/
https://lustrobiblioteki.pl/solidarnizukraina/akcje-polskich-bibliotek-przyklady-relacje-2/
https://lustrobiblioteki.pl/2022/03/zmiana-oferty-bibliotecznej-ukierunkowana-na-uchodzcow-z-ukrainy/