Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu
ul. Kościelna 1A
05-240 Tłuszcz
tel/fax: 29 757 38 97
tel. kom. 503 457 805
e-mail: ppptluszcz@op.pl
e-mail: ppptluszcz@ppptluszcz.pl

NIP 125-12-43-120