Analiza postępów w nauce ucznia klasy 1 semestr 1

Analiza-postępów w nauce ucznia klasy 1 semestr 2

Analiza postępów w nauce ucznia klasy 2 semestr 1

Analiza postępów w nauce ucznia klasy 2 semestr 2

Analiza postępów w nauce ucznia klasy 3 semestr 1

Formularz/zgłoszenie do udziału w zajęciach o charakterze terapeutycznym w poradni

Informacja o uczniu z podejrzeniem specyficznych problemów w uczeniu się matematyki

Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu

Opinia dotycząca ucznia starającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

Wniosek do zespołu orzekającego dla obywateli Polski

Wniosek do zespołu orzekającego dla uchodźców z Ukrainy w trzech wersjach językowych

Wniosek o przekazanie-teczki indywidualnej

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w poradni

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych i wydanie opinii dla uchodźców z Ukrainy

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w kierunku dysleksji dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Wniosek o wydanie opinii/informacji/kopii

Opinia dla poradni dotycząca ucznia starającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia