Analiza postępów w nauce ucznia klasy 1 semestr 1

Analiza-postępów w nauce ucznia klasy 1 semestr 2

Analiza postępów w nauce ucznia klasy 2 semestr 1

Analiza postępów w nauce ucznia klasy 2 semestr 2

Analiza postępów w nauce ucznia klasy 3 semestr 1

Formularz zgłoszenia na zajęcia terapeutyczne

Informacja o uczniu z podejrzeniem specyficznych problemów w uczeniu się matematyki

Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu

Opinia dotycząca ucznia starającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

Wniosek do zespołu orzekającego dla obywateli Polski 

Wniosek do zespołu orzekającego dla uchodźców z Ukrainy w trzech wersjach językowych

Wniosek o przekazanie-teczki indywidualnej

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych i wydanie opinii dla uchodźców z Ukrainy

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w kierunku dysleksji

Wniosek o wydanie opinii/informacji/kopii

Wniosek o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia