Komunikat w sprawie zmian w funkcjonowaniu PP-P w Tłuszczu od 4 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że z zgodnie Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r., zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 780), od 4 maja 2020 r. Poradnia wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach pilnych.

W celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem w godzinach 8:00 – 16:00
pod tel/fax: 29 757 38 97 tel. kom. 503 457 805
e-mail: ppptluszcz@op.pl lub ppptluszcz@ppptluszcz.pl

Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się zgodnie z planem.
Aktualnie trwają przygotowania placówki do prowadzenia diagnozy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Jesteśmy w trakcie opracowywania odpowiednich procedur, które udostępnimy wkrótce na stronie www poradni i na profilu Facebook poradni.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z sekretariatem.

Zajęcia o charakterze terapeutycznym będą odbywały się on-line w formie uzgodnionej pomiędzy rodzicem, a wybranym specjalistą aż do odwołania.

Proponuję śledzenie naszego profilu na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ppptluszcz w celu uzyskania kolejnych informacji.

Dziękuję za wyrozumiałość.
Lidia Wielądek
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tłuszczu